Moduł Handlowo-Magazynowy

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 12.2.363

Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Rozszerzono realizację pozycji z Zamówień do dostawców za pomocą opcji Ctrl+R. Od teraz na dokumentach zakupu Faktura do PZ (FPZ) możliwa będzie realizacja kartotek z rodzaju „Inne z VAT”.

 • Dodano możliwość wybrania kolumn:
  • Dni na termin zakup
  • Płatność – Zakup
  • Płatnik – Zakup

  na widok okna słownikowego „Kontrahenci”. Opcje dostępne są w menu kontekstowym okna -> Widok -> Kolumny w tabeli.

 

 • Rozszerzono mechanizmy opcji rozbicia płatności dokumentu na raty dostępnej w oknie Potwierdzenia dokumentu (sekcja Inne rozliczenia – Rozbij na raty) o weryfikację limitów kontrahenta.

 

W przypadku, gdy limity zostaną przekroczone, system nie pozwoli na rozbicie kwoty dokumentu na raty i wyświetlona zostanie informacja z systemu kontroli limitów. Dokument może zostać wystawiony tylko przez użytkownika posiadającego prawo do przełamania blokady.

 

 • Dodano możliwość edytowania danych INTRASTAT na zakładce “Dodatkowe dane pozycji” podczas ograniczonej edycji dokumentu.

 

 • W związku ze zmianą przepisów w zakresie limitu płatności gotówkowych do 8000 zł obowiązujących od 01.01.2024 r., konfigurację systemu rozszerzono o ustawienia kontroli rozliczeń gotówkowych na dokumentach sprzedaży. W gałęzi Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu dostępne są parametry:
  • Data od której sprawdzać dopuszczalną kwotę dla sprzedaży rozliczanej w kasie (gotówka) – domyślnie wprowadzona jest data 2024-01-01, użytkownik ma możliwość edycji daty.

 

 • Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Sposób postępowania przy rozliczaniu dokumentu sprzedaży w kasie powyżej dopuszczalnej kwoty “gotówki” – przyjmuje wartości:
  • Pozwól (wartość domyślna),
  • Zabroń,
  • Pytaj.

 

Parametry te sprawdzane są przy zapisie okna potwierdzenia dokumentów i obowiązują tylko dla kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą.

 

 • Do mechanizmów importu i eksportu cenników w formacie TXT dodano możliwość eksportowania oraz importowania pola ceny minimalnej Opcja dostępna jest w menu kontekstowym w oknach Spisu kartotek magazynowych oraz Stanów magazynowych: Podstawowe – Import/Export – Import/Eksport w formacie TXT – Import cennika\Eksport cennika – Popraw parametry importu/eksportu

 

 

 • Sprzedaż – Dokumenty pro forma – Realizuj. Na oknie pojawiającym się przed realizacją dokumentu dodano parametr “Przenieś uwagi dokumentu”.

FAQ

Dokumenty sprzedaży, zaliczki

Dokumenty zakupu

Oferty od odbiorców i zamówienia od odbiorców

Magazyn i dokumenty magazynowe

Inwentaryzacja

Zestawienia

Spis kartotek magazynowych

Obsługa opakowań

Wymiana danych

INTRASTAT

Komunikaty

Wspólne

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by votes

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.