W systemie Streamsoft Prestiż dostępne są dwa sposoby wyliczenia NETTO, VAT, BRUTTO w PLN na dokumentach walutowych sprzedaży. Różne warianty skutkują różną kolejnością obliczeń, co może skutkować groszowymi różnicami w kwotach VAT.

WARIANT 1
Wyliczenie NETTO, VAT, BRUTTO w PLN bezpośrednio z kwot walutowych (domyślnie ustawiony sposób wyliczania).

Przykład:

Strzałki niebieskie – wyliczenie VAT i BRUTTO

Strzałki czerwone – wyliczenie kwot w PLN wg kursu

WARIANT 2
Wyliczenie NETTO PLN z kwoty NETTO waluty, a następnie wyliczenie VAT, BRUTTO wg stawek VAT. Istnieje również wariant wyliczenia BRUTTO z kwot waluty. Takim ustawieniem steruje przełącznik „Sposób obliczanie VAT” na definicji dokumentu.

Przykład:

Strzałki niebieskie – wyliczenie VAT i BRUTTO

Strzałki czerwone – wyliczenie kwot w PLN wg kursu

Po porównaniu dwóch powyższych przykładów widać, że mamy różnicę na wartości VAT:

Wariant 1Wariant 2
dla stawki 23%37,56 37,55
dla stawki 8%5,475,46

Aby zastosować „Wariant 2” należy na definicji dokumentu włączyć znacznik
„W dokumencie walutowym wylicz tylko NETTO/BRUTTO wg kursu”. Przełącznik oznacza że : W dokumencie walutowym wyliczone zostaną kwoty PLN netto lub brutto wg kursu, a VAT i odpowiednio brutto/netto wg stawek VAT.

W celu ułatwienia dekretacji nowego sposobu wyliczania dokumentu dodano dwie nowe zmienne do pozycji dekretów:

  • “Odchylenie (Brutto rozrachunki – brutto zestawienie VAT)” – Odchylenie BRUTTO rozrachunki, a brutto zestawienie VAT (PLN) – wartość zostanie wyliczona gdy dokument będzie liczony od netto.
  • “Różnica brutto (Zestawienie VAT brutto – brutto pozycji)”.

Czy artykuł był pomocny?