Kadry i Płace

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 11.0.358

Kadry i Płace

 • Dane kadrowe – Godziny. Zmieniono sposób rozliczania soboty jako 6tego dnia tygodnia w kontekście dnia zaplanowanego do przepracowania jako dzień pracujący.
  Od wersji 10.0.355.45 oraz 10.3.358, gdy sobota jest dniem zaplanowanym do przepracowania wynikającym z wzorca ewidencji obecności lub symbolu o rodzaju ‘Wzorzec dzień pracy’, będzie ona traktowana jako normalny dzień pracy. Nadgodziny w wysokości 100% nie będą naliczane.
  Dla opisanego przypadku przestanie obowiązywać parametr w konfiguracji “Ustawienia – Naliczanie płac – Ewidencja – Nadgodziny: Za pracę w sobotę (6 dzień w tygodniu) naliczaj 100%”.

 

 • Mechanizm naliczania stawki chorobowego dostosowano do zasad obowiązujących od 01.01.2022 roku. Ponowne przeliczenie stawki chorobowego odbywać się będzie po miesięcznym okresie przerwy między zasiłkami u danego pracownika (do tej pory odbywało się po trzech miesiącach przerwy).
 • Zmodyfikowano algorytmy płacowe pod kątem zwolnienia z podatku u nowych grup osób – rodziny wielodzietne, pracujące osoby w wieku emerytalnym, osoby powracające do kraju.

 

 • Dostosowano mechanizm limitowania zdrowotnego do podatku zgodnie z zasadami obowiązującymi od 2022 roku.

 

 • Rozszerzono mechanizm naliczanie stawki zasiłku u pracowników zatrudnionych na zasadzie przejęcia (art. 23.1 KP) o możliwość wprowadzenia podstaw do naliczania stawki zasiłku za okres przed datą zatrudnienia pracownika. Jeżeli w danych kadrowych na zakładce “Poprzednie zatrudnienia” zaznaczono pole „Przejęcie pracownika na podstawie art. 23.1 KP” wówczas podstawy do zasiłku za okres sprzed daty zatrudnienia będą uwzględniane w stawce zasiłku.

 

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych obowiązujące od 1.01.2022:
  • Przeciętne wynagrodzenie do odpisu na ZFŚS w kwocie 4434,58zł
  • Świadczenie urlopowe w kwocie 1662,97zł
  • Podstawa wymiaru ubezpieczeń społecznych dla nowych firm w kwocie 903zł.

 

 • Udostępniono możliwość wyjaśnienia sposobu wyliczeń wartości składników płacowych. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym składnika płacowego i jest aktywna podczas edycji listy płac. Aktualnie dostępne są wyjaśnienia dla składników:
  • Brutto,
  • Potrącenia,
  • Podstawa ZUS,
  • Podstawa zdrowotnego,
  • Do wypłaty,
  • Zdrowotne odliczone,
  • Ulga dla klasy średniej,
  • Ulga podatkowa,
  • Podatek naliczony,
  • Podatek naliczony – umowa zlecenie.

 

 • Do odcinka płacowego dodano składnik “Ulga dla klasy średniej”. Składnik jest dostępny na algorytmach, w których ta ulga jest naliczana.

 

 • Umożliwiono stosowanie 50% kosztów uzyskania z tytułu praw autorskich na listach płac dla umowy o pracę. W tym celu opracowano składnik KOSZT_PAUP “Koszty uzyskania prawa autorskie – umowa
  o pracę”. Jest on dostępny w słowniku składników, w przypadku konieczności jego użycia należy dodać go do odpowiedniego algorytmu płacowego.

 

 • Usprawniono obsługę kosztów uzyskania z tytułu praw autorskich
  w algorytmie dla umowy o pracę. Dotychczasowo składnik KOSZT (koszty uzyskania przychodu) zawierał w sobie kwotę zarówno kosztów ryczałtowych jak i kwotę kosztów z tytułu praw autorskich. Obecnie koszty z tytułu praw autorskich w składniku KOSZT_PAUP są odrębnie uwzględniane w podstawie podatku.
 • Dodano składnik PRZ_PAUP Przychód prawa autorskie. W przypadku konieczności jego użycia należy go ręcznie dodać do algorytmu.

 

 • Rozbudowano algorytm dla umowy zlecenia o możliwość korzystania
  ze składnika ULGA – Ulga podatkowa. W przypadku konieczności użycia składnika należy ręcznie dodać go do algorytmu. Ulga zostanie naliczona pod warunkiem oznaczenia jej w zaszeregowaniu pracownika.
 • Płace – Listy płac. Dodano możliwość przełączania widoku nagłówków zakładek edycyjnych. Nagłówki mogą być wyświetlanie w jednym lub wielu wierszach. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym oraz
  za pomocą skrótu CTRL+M. Wybrane ustawienie jest zapamiętywane
  w kontekście aktualnego algorytmu płacowego.

 

 • Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-06. Dodano nową wersję formularza obowiązującą za rok 2021.

 

 • Zestawienia płacowe -Pity – Pit-11Z. Dodano możliwość edycji i wydruku poszczególnych pozycji, przypiętych do deklaracji.

Opracowano nowe techniczne składniki płacowe do rozliczeń osób zwolnionych z podatku. Nowe składniki są dostępne na liście płac na zakładce „Osoby zwolnione z podatku” oraz będą wykorzystywane na PIT-11.

 

 

 • Umożliwiono zaniechanie naliczania podatku na umowie zlecenie.
  W zaszeregowaniu pracownika w polu „Podatek” na liście rozwijanej dodano nową wartość
  “Nie naliczaj (umowa zlec./o dzieło).

 

 • Umożliwiono naliczanie podwójnej ulgi podatkowej. W celu skorzystania z tej możliwości na zaszeregowaniu pracownika w sekcji „Podatki” w polu „Ulga podatkowa PIT-2” należy wybrać opcję „Podwójna ulga”.

 

 • Dane kadrowe – Grupowe operacje na zaszeregowaniach. Na zakładce „Naliczaj” dodano możliwość edycji ulgi dla kasy średniej oraz ulgi podatkowej.

 

 • Dodano nowe kody tytułu ubezpieczenia: 23 30 – małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 22 50 – Osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie.

FAQ

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by votes

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.