Zgodnie z zapisami ustawy złożona rezygnacja obowiązuje maksymalnie przez cztery kolejne lata, do ostatniego dnia lutego danego roku obowiązywania rezygnacji. Oznacza to, że dla osób, które zrezygnowały w uczestnictwie w Pracowniczym Planie Kapitałowym, okres ten obowiązuje do 28.02.2023 r.

W przypadku, gdy w danych kadrowych pracownika, w zakładce 8 ZUS, PPK pole Data końcowa posiada inną niż podana wyżej data, konieczne jest wprowadzenie prawidłowego terminu.

 

W związku z tym, w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż operacja Grupowa rezygnacja uczestników została rozszerzona o możliwość zmiany daty końcowej ostatnio wprowadzonego okresu rezygnacji.

Okno ustawień operacji zawiera pole Ustaw, w którym należy wybrać akcję końcową datę w ostatniej rezygnacji.

 

Wywołane okno zawierać będzie zaktualizowaną datę końcową 2023-02-28

 

Po zapisaniu okna i wykonaniu operacji dane kadrowe zawierać będą poprawny zakres dat.

Czy artykuł był pomocny?