CRM

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 15.1.368

Moduł CRM

  • Wprowadzono zmiany do opcji Eksport do pliku dostępnej w menu kontekstowym okna Projekty. Dodano wariantowość eksportu wykresu do pliku graficznego:
    • Wykres – wykonuje eksport całego wykresu, w tym części niewidocznych w aktualnym widoku. Funkcjonalność ta posiada ograniczenia ze względu na rozpiętość wykresu, ilość danych oraz dostępność zasobów. W przypadku niepowodzenia eksportu zalecane jest zmniejszenie skali wykresu.
    • Widoczna część – wykonuje eksport tylko tej części wykresu, która jest widoczna w aktualnym widoku użytkownika.

 

  • Rozszerzono możliwości powiązania spraw podrzędnych w oknie Zarządzanie projektem. Od teraz w oknie edycyjnym obiektu podrzędnego (np. sprawy, zadania) w polu Relacja dostępne jest powiązanie typu Start-Start (Od początku do początku).

FAQ

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by votes

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.