Moduł Handlowo-Magazynowy

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 16.1.371

Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Dodano nową funkcjonalność Transakcje handlowe. Umożliwia ona wystawianie dokumentów wg zdefiniowanych wcześniej parametrów (tworzenie szablonów). Pozwala to na uzupełnianie i edycję wielu elementów dokumentu bez konieczności przełączania się pomiędzy poszczególnymi zakładkami dokumentu.
  Funkcjonalność dostępna jest dla użytkownika po włączeniu parametru w konfiguracji systemu: System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Edycja dokumentu → Wystawianie dokumentów według transakcji handlowych. W menu Słowniki → Słowniki dla dokumentów → Transakcje handlowe należy zdefiniować rodzaj używanej transakcji dla grup dokumentów:

  • Oferty dla odbiorców
  • Sprzedaż towarów handlowych
  • Zamówienia od odbiorców

  Definicja transakcji handlowej pozwala wybrać elementy, które znajdą się w oknie zbiorczym wyświetlanym przed dodaniem dokumentu:


  Wartości pól uzupełnionych w oknie Kreator transakcji handlowych zostaną po zapisaniu przeniesione do odpowiednich pól w dokumencie. Ponadto użytkownik ma możliwość przejścia do standardowego trybu edycji dokumentu.
  Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w osobnym materiale dostępnym pod linkiem: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/transakcje-handlowe/

 

 • Rozszerzono mechanizm realizacji zamówień od odbiorców na dokumentach Paragon zaliczkowy (ParZal). Od teraz w oknie Zamówienia do zaliczki wyświetlane będą również zamówienia od odbiorców wystawione na kontrahentów nieprowadzących działalności.

 

 • Rozbudowano opcję Dodatkowe dokumenty do skorygowania dostępną w oknach Sprzedaż Korekty sprzedaży oraz Magazyn Korekty magazynowe, w menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe. Na pozycji dokumentu, na zakładce Podstawowe dodano pole Nr dostawy/partii.

 

 • Dodano możliwość domyślnego ustawienia okna wydruków dla dokumentów zamówień wewnętrznych i ofert dla odbiorców. W tym celu w parametrze konfiguracyjnym: System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Wydruki → Ustawienia okna wydruku dodano sekcje Zamówienia wewnętrzne i Oferty dla odbiorców.

 

 • Wprowadzono zmiany dotyczące komunikatu o blokadzie kartoteki lub stanu magazynowego. Od teraz, w zależności od przyczyny blokady wyświetlane będą komunikaty:
  • Blokada stanu magazynowego przez innego użytkownika – wyświetlany podczas nieudanej próby zablokowania stanu na magazynie
  • Kartoteka jest zablokowana przez innego użytkownika – wyświetlany w przypadku, gdy kartoteka jest edytowana przez innego użytkownika

FAQ

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Dokumenty sprzedaży, zaliczki

Dokumenty zakupu

Oferty od odbiorców i zamówienia od odbiorców

Magazyn i dokumenty magazynowe

Inwentaryzacja

Zestawienia

Spis kartotek magazynowych

Obsługa opakowań

Wymiana danych

INTRASTAT

Komunikaty

Wspólne

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by votes

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.