Moduł Handlowo-Magazynowy

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 15.3.370

Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Rozbudowano opcję Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów (Alt+C). Na zakładce 1 Podstawowe dodano parametr Data obowiązywania, umożliwiający określenie daty obowiązywania wskazanej grupy dokumentów lub usunięcie wprowadzonej daty poprzez pozostawienie pustego pola. Opcja jest dostępna jest dla dokumentów:
  • Zamówienia od odbiorców
  • Zamówienia do dostawców
  • Zamówienia wewnętrzne

 

 • Wprowadzono modyfikację w zakresie zmiany stawki VAT dla kontrahenta z UE na dokumentach:
  • Zamówienia od odbiorców
  • Oferty dla odbiorców
  • Zamówienia do dostawców
  • Zapytania ofertowe do dostawców

  W konfiguracji systemu dodano parametr: Przy wystawianiu zamówień od odbiorców/do dostawców i ofert z parametrem def. dok. pozwól na zmianę stawki VAT dla kontrahenta UE” na “TAK” podpowiedz stawki zgodne z procesem dla kraju kontrahenta.

  Parametr ten działa w kooperacji z parametrem definicji dokumentu Pozwól na zmianę stawki VAT dla kontrahenta UE. W przypadku włączonego nowego parametru w konfiguracji, system podpowie zerową stawkę VAT dla zamówienia wystawionego dla kontrahenta UE, a użytkownik będzie miał możliwość wyboru innej stawki VAT. Przy włączonym parametrze w definicji dokumentu oraz wyłączonym nowym parametrze w konfiguracji, przy dodawaniu pozycji zamówienia na kontrahenta UE system podpowie standardową stawkę VAT dla danej kartoteki (23%, 8% etc.)

  Uwaga! Dla nowo utworzonych baz, parametr ten przyjmie wartość TAK. Dla baz działających, w celu zachowania kompatybilności, domyślną wartością parametru jest NIE.

 

 • Rozszerzono działanie parametru w konfiguracji systemu Ustawienia – Dokumenty – Akceptacje – Sposób akceptacji dokumentów o dokumenty Zapytania ofertowe do dostawców. Od teraz, jeśli ww. parametr posiada wartość Wg definicji dokumentu, to w definicji dokumentu Zapytanie ofertowe do dostawców na zakładce 2Dodatkowe pojawią się opcje: Dokument wymaga akceptacji oraz Drukować dokument niezaakceptowany.

 

 • Rozbudowano mechanizm anulowania dokumentów:
  • Sprzedaży (z wyjątkiem dokumentów pro forma, w przygotowaniu, wzorców)
  • Zakupu
  • Magazynowych

  Dodano weryfikację, czy anulowany dokument ma zerową wartość w polu Suma ogółem. Wprowadzone zmiany zapobiegają nieprawidłowościom w przypadku, gdy dokument o statusie Anulowany zostaje edytowany poprzez zmianę kontrahenta i dodanie pozycji.

 

 • W szczegółach okna Stany magazynowe, na zakładce Zamówienia (+) dodano kolumny Akceptacja oraz Podlega akceptacji.

 

 • W oknie edycyjnym dokumentu sprzedaży umożliwiono wyświetlanie kolumny EAN domyślny. Opcja jest dostępna na zakładce 0 w menu kontekstowym – Widok – Kolumny w tabeli. Kolumna zaprezentuje EAN kartoteki oznaczony jako domyślny.

 

 • Dla dokumentów zakupu rozszerzono opcję Grupowe ustawianie bonifikaty, cechy i stawki VAT dostępną w oknie edycyjnym, w menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe. Dodano pole Rodzaj ewidencji VAT umożliwiające zmianę sposobu odliczenia VAT dla wszystkich lub zaznaczonych pozycji. Zmiana rodzaju ewidencji VAT dotyczy tylko dokumentów importu zakupu i nabycia wewnątrzwspólnotowego.

FAQ

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Dokumenty sprzedaży, zaliczki

Dokumenty zakupu

Oferty od odbiorców i zamówienia od odbiorców

Magazyn i dokumenty magazynowe

Inwentaryzacja

Zestawienia

Spis kartotek magazynowych

Obsługa opakowań

Wymiana danych

INTRASTAT

Komunikaty

Wspólne

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by votes

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.