Moduł Handlowo-Magazynowy

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 12.3.362

Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Zakładka „Dostawa” w oknie edycyjnym dokumentu została rozbudowana o dodatkowe informacje:
  • NIP, adres, telefon, adres e-mail kontrahenta
  • Adres oddziału
  • E-mail oraz telefon osoby kontaktowej

 

 • Zamówienia do dostawców. W oknie edycyjnym „Parametry zamówienia” dodano pole “Edycja wyników przed dodaniem pozycji”:

Zaznaczenie pola podczas tworzenia zamówienia do dostawcy spowoduje wyświetlenie wygenerowanych wyników w formie arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia zmianę ilości zamawianych kartotek.

Dodatkowe funkcje arkusza wyników:

 • wartość 0 w polu „Ilość” – kartoteka nie zostanie dodana do zamówienia. Jeśli pozycja z taką kartoteką na danym magazynie została wcześniej wprowadzona do zamówienia, a parametr “Sposób tworzenia” był ustawiony na “Uaktualnić”, to pozycja ta zostanie usunięta.

 

 • możliwość dodania kolejnej kartoteki za pomocą opcji “Dodaj” – jeśli parametr “Dla magazynu” został ustawiony na wartość “Wszystkich”, to w pierwszej kolejności należy wskazać magazyn, a następnie kartotekę do dodania.

 

 • opcja “Usuń” – powoduje wpisanie 0 w ilość pobieraną na zamówienie.

 

 • Na oknach
  • Dokumenty sprzedaży
  • Korekty sprzedaży
  • Dokumenty zakupu
  • Korekty zakupu
  • Dokumenty magazynowe
  • Korekty magazynowe

  dodano możliwość wyświetlenia kolumny “Korygowano”, która wyświetli wartość “TAK”, jeśli do dokumentu wystawiono korektę.

W przypadku wystawienia korekty do dokumentu już skorygowanego, również na pierwotnej korekcie, wartość tej kolumny będzie ustawiona na “TAK”.

 • Wprowadzono zmiany na oknach “Dokumenty magazynowe WZ” i „Dokumenty magazynowe PZ”:
  • w raporcie z grupowej realizacji WZ/PZ dodano przycisk “Popraw” umożliwiający edycję dokumentu FWZ/FPZ (opcja dostępna jest też na oknie “Sprzedaż – Grupowa realizacja WZ”)

 

 • na oknie edycyjnym dokumentu WZ/PZ dodano się sekcję “Dotyczy”, w której wskazane będą dokumenty FWZ/FPZ

 

 • w widoku okna umożliwiono wyświetlenie kolumn: “Faktura
  nr wew.”, “Faktura nr zew.”, zawierających numery dokumentów FWZ/FPZ (kolumny te dostępne są również w oknie “Magazyn – Dokumenty magazynowe”).

 

 • Magazyn – Zamówienia wewnętrzne – Podstawowe – Sposób dodawania pozycji. Dodano sposób “Ze słownika z edycją ceny, ilości i dodaniem po zamknięciu”.

FAQ

Dokumenty sprzedaży, zaliczki

Dokumenty zakupu

Oferty od odbiorców i zamówienia od odbiorców

Magazyn i dokumenty magazynowe

Inwentaryzacja

Zestawienia

Spis kartotek magazynowych

Obsługa opakowań

Wymiana danych

INTRASTAT

Komunikaty

Wspólne

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by votes

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.