W sytuacji, gdy użytkownik staje przed koniecznością wystawienia dokumentu korygującego sprzedaż/zakup towarów/usług udokumentowanych, np. w poprzednim systemie, używanym przez firmę i który nie istnieje w module Handlowo-Magazynowym lub Finanse i Księgowość, jest możliwość utworzenia dodatkowego dokumentu do skorygowania, w tym celu należy:

  • Wejść w menu Sprzedaż/Zakup -> Korekty sprzedaży/Korekty zakupu -> menu kontekstowe -> Podstawowe -> Dodatkowe dokumenty do skorygowania. Następnie dodać dokument sprzedaży/zakupu, który będzie korygowany (dokument źródłowy, którego nie ma w systemie, a który użytkownik chce korygować).

Dokument należy dodać poprzez kliknięcie na ikonę Dodaj, wybrać rodzaj dokumentu, a następnie uzupełnić pozycje, które będą korygowane (nie konieczności dodawania wszystkich pozycji, które występowały na dokumencie źródłowym). Po dodaniu pozycji należy zapisać dokument klikając na przycisk Zamknij dokument.

 

  • Następnie należy zamknąć okno z Dodatkowymi dokumentami sprzedaży do skorygowania i za pomocą ikony Dodaj w oknie Korekty sprzedaży/Korekty zakupu, należy wystawić korektę dokumentu sprzedaży/zakupu, wskazując na wcześniej dodany dokument źródłowy.

UWAGA!
Dodane dokumenty w oknie Dodatkowe dokumenty do skorygowania, nie są ujmowane w systemie w rejestrach VAT, księgach oraz stanach magazynowych. Wyżej opisana funkcjonalność analogicznie występuje w module Finanse i księgowość.

Czy artykuł był pomocny?