Logistyka

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 5.1.344

Logistyka

 • Wprowadzono możliwość przesunięcia jednostki logistycznej między magazynami. Funkcjonalność opiera się na obiegu dokumentów w modelu DMWw – MM(-) – MM(+) – DMPw. Aby wykonać przesunięcie jednostki logistycznej należy:
  • Wprowadzić dokument Dyspozycji magazynowej wydania wewnętrznego (DMWw), w kontekście którego należy wydać jednostkę logistyczną oraz jako „Dokument do wystawienia” wybrać dokument „(MM-).

 

 

 • W definicji dokumentu MM- należy włączyć i ustawić parametr automatycznego tworzenia dokumentu MM+.

 

 • W definicji dokumentu MM+ należy zaznaczyć parametry „Automatyczne generowanie dyspozycji” oraz „Automatyczne generowanie planu podczas generowania dyspozycji”.

 

 

 • Utworzenie dokumentu MM- poprzez realizację dyspozycji wydania DMWw spowoduje automatyczne utworzenie dokumentu MM+ generowanego na podstawie dokumentu MM-. Zostanie utworzona dyspozycja przyjęcia DMPw generowana na podstawie dokumentu MM+.

 

 

 • Umożliwiono automatyczne tworzenie pozycji planowania dla dyspozycji generowanych z dokumentu HM celem ich weryfikacji. Na definicji dokumentu HM wprowadzono parametr „Automatyczne tworzenie planu podczas generowania dyspozycji”, zaznaczenie którego będzie powodowało utworzenie pozycji planu podczas generowania dyspozycji magazynowej z dokumentu HM.

 

System w takim przypadku utworzy pozycję planu na podstawie:

 • parametrów dostawy pozycji dokumentu HM w przypadku dokumentu przychodu/zakupu.
 • parametrów rozchodowanych dostaw pozycji dokumentu HM w przypadku dokumentu rozchodu/sprzedaży.

 

 

 • Logistyka – Stany logistyczne kartotek. W szczegółach okna na zakładkach „Miejsca składowania” oraz „Jednostki logistyczne” dodano widok zawartości zaznaczonego miejsca/jednostki. Informacje dotyczące parametrów dostaw będą widoczne pod warunkiem zaznaczonego parametru „Obsługa stanów logistycznych”.

 

 

 • Logistyka – Stany logistyczne kartotek. W szczegółach okna, na zakładce „Dostawy logistyczne” dodano widok umiejscowienia na miejscach składowania aktualnie zaznaczonych parametrów dostaw. Informacje będą widoczne pod warunkiem obsługi miejsc składowania na magazynie.

 

 

 • Logistyka – Stany logistyczne dostaw na magazynie. Wprowadzono nowy widok stanów logistycznych w kontekście magazynu.

 

Okno przedstawia zbiór stanów logistycznych parametrów dostaw na zadanym magazynie z podziałem na miejsca składowania (jeżeli na magazynie włączono obsługę miejsc składowania). Dodatkowo udostępniono historię ruchów stanów logistycznych dostępną w szczegółach okna na zakładce „Historia”.

 

 

 

 • W szczegółach okien dokumentów dyspozycji magazynowych, na zakładce jednostki logistyczne wprowadzono dodatkowe informacje. Dotyczące przynależności danej pozycji do klasy jednostek logistycznych, obszaru i sektora.

 

 

Również powyższe informacje dodano do okien „Miejsca składowania dl magazynów” oraz „Spis jednostek logistycznych” dostępnych z poziomu menu głównego w sekcji „Słowniki”.

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by votes

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.