DMS

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 7.0.347

DMS

  • Na definicji rodzaju obiegu zewnętrznego dodano atrybut „Data wpływu”, który ma oznaczać datę wpłynięcia dokumentu do firmy i nie musi być to data wprowadzenia dokumentu do systemu („Data czas przyjęcia”). Atrybutowi można ustawić tak jak w przypadku pozostałych atrybutów czy ma być widoczny na dokumencie obiegu oraz czy wymagane jest podanie wartości.

 

Dla dokumentów obiegu zewnętrznego z atrybutem „Termin płatności” dodano możliwość wyboru od której daty ma być liczony termin płatności – od daty dokumentu lub daty wpływu.

Dodatkowo w konfiguracji systemowej dodano parametr „Ustawienia – DMS – Obieg – Domyślnie termin płatności licz od:”, który określa sugerowaną wartość przyjmowaną podczas dodawania dokumentu obiegu. Domyślnie termin płatności liczony będzie od daty dokumentu.

Na definicji rodzaju obiegu zewnętrznego dodano atrybut „Kwota netto”. Można określić czy atrybut ten ma być widoczny na dokumencie obiegu oraz czy wymagane jest podanie wartości.

Jeśli suma netto z pozycji przekroczy zadeklarowaną wartość „Kwota netto” na zakładce „1 Podstawowe”– różnica pomiędzy łączną wartością pozycji, a tą „Kwotą netto” zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym.

Na definicji rodzaju obiegu dokumentu zewnętrznego dodano atrybuty: „Przedstawiciel handlowy”, „Zlecenie” oraz „Jednostka organizacyjna”.

Atrybuty te będą podpowiadane na dokumenty wystawione w systemie na podstawie dokumentu obiegu DMS.

 

Dodano parametr w konfiguracji „DMS – Obieg – Automatycznie akceptuj etap inicjatora” dający możliwość automatycznego zaakceptowania etapu inicjatora po dodaniu dokumentu do obiegu zewnętrznego.

Rozszerzono opcję wystawiania dokumentu handlowo-magazynowego na podstawie dokumentów obiegu z modułu DMS o inne dokumenty niż dokumenty zakupu tj.: dokumenty sprzedaży, oferty dla odbiorców, zamówienia od odbiorców, zamówienia do dostawców, dokumenty magazynowe oraz zamówienia wewnętrzne.

 

  • Dla dokumentacji do dokumentów HM, która jest dodawana grupowo poprzez zaznaczenie wielu plików umożliwiono definiowane zbiorcze uprawnień dla użytkowników oraz edycję danych dodatkowych. W tym celu dodano zakładkę „Uprawnienia”, za pomocą przycisku „Dodaj” wskazujemy użytkownika, któremu nadamy określone rodzaje uprawnień wybierając je z listy rozwijanej.

  • Menu DMS – DMS-Obieg – Dodaj (F3) / Popraw (F5) – Zakładka 3 Ścieżka akceptacji. Na etapie inicjatora dodano możliwość zmiany ścieżki akceptacji na inną wybraną ze słownika poprzez opcję “Wybierz ścieżkę (CTRL+F3)” dostępną pod prawym przyciskiem myszy lub ikoną w prawym dolnym rogu okna. Zmiana ścieżki na inna wiąże się z usunięciem dotychczasowej historii przekazań (jeśli taka jest). Operacja zmiany ścieżki akceptacji oraz usunięcia historii przekazań jest zapisywana w rejestrze operacji.

 

  • “DMS – Akceptacja obiegu” dodano filtr na wszystkie dokumenty obiegu bez ograniczenia na kontekst użytkownika i status obiegu. Filtr ten jest dostępny na prawo przydzielone w module administratora “DMS – Akceptacja obiegu dokumentów – Prawo do widoku wszystkich dokumentów”.

FAQ

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by votes

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.