Finanse i Księgowość

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 8.1.350

Finanse i Księgowość

  • Dokumenty – Rejestracja sprzedaży/ zakupu. W szczegółach widoku okna rejestracji dokumentów sprzedaży/zakupu dodano zakładki „Załączniki dla dokumentu” oraz „załączniki dla pozycji dokumentu”. Zakładki dostępne są po przydzieleniu praw w Module administratora:
    • dla zakładki „załączniki dla dokumentu” – prawo: Dostęp do zakładki “Załączniki dla dokumentu” w szczegółach na oknach dokumentów zakupowych i sprzedażowych
    • dla zakładki „Załączniki dla pozycji dokumentu”- prawo: Dostęp do zakładki “Załączniki dla pozycji dokumentu” w szczegółach na oknach dokumentów zakupowych i sprzedażowych

 

  • Dokumenty -Definicje dekretów. Dodano parametr w sekcji: “Dekretacja użytkownika” – “Uwzględniaj parametry pozycji dekretu”, po zaznaczeniu którego program uwzględni parametry np. dot. sumowania pozycji dekretu. Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony, dokument zostanie zadekretowany zgodnie ze wskazaną przez użytkownika procedurą.

 

  • Dokumenty – Korekty – Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów – Korekty VAT do sprzedaży/zakupu. Umożliwiono dodanie Korekty VAT do sprzedaży/zakupu z poziomu okna korekt. Dokument taki będzie oznaczony jako “Ręczny” (w widoku okna kolumna ze znacznikiem “TAK”) ale będzie wchodził do deklaracji VAT tak jak dokumenty wystawione z automatu.

 

  • Zestawienia – Dziennik. Zmieniono widok okna Dziennik. Teraz pod prawym przyciskiem myszy można dodać do widoku dodatkowe kolumny. Również wydruk dziennika został zmieniony, od teraz użytkownik będzie mógł podać “uwagi” na oknie opcji wydruku które zostaną umieszczone na końcu wydruku.

 

 

  • Wcześniej program nie pozwalał na wydruk niezatwierdzonej deklaracji. Wyświetlany był komunikat o treści “Wydruk niezatwierdzonej deklaracji jest niemożliwy”. Teraz w takim przypadku wydruk zostanie wykonany, w stopce deklaracji zostanie dodany wpis z informacją, że deklaracja, formularz nie zostały zaakceptowane.

FAQ

Dekretacja i księgowanie dokumentów

Rejestracja dokumentów

Split payment

Wzorzec planu kont

Wymiana danych lub import danych

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Operacje roczne

Sprawozdania

Zestawienia

Komunikaty

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by votes

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.