Finanse i Księgowość

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 9.0.352

Finanse i Księgowość

  • Słowniki – Kartoteki usługowe – Zakładka “Inne”. Dla kartotek usługowych dodano obsługę parametru: Użyj kartoteki jako analityki w module FK. Parametr widoczny po włączeniu w konfiguracji: “Ustawienia – Kartoteki magazynowe – Edycja – Kartoteki towarowe/usługowe jako analityka w module FK”.

 

  • Dokumenty – Polecenia księgowania. Na oknie poleceń księgowania dodano zakładkę “Dokumentacja” gdzie można dodać plik dokumentacji dla danego PK. Zakładka widoczna jest również na BO, BZ oraz na innych dokumentach gdzie widoczne są pozycje księgowania.

 

  • Wydruki – Opcje. W oknie Ustawienia drukowania, na zakładce „Tabelaryczne” zmieniono wartość domyślną parametru: “Znak oddzielający pozycje arkusza” z “Przecinek” na “Tabulator”. Wartość ta będzie ustawiana przez program domyślnie, o ile użytkownik nie zmieni jej w ustawieniach stanowiska.

 

  • System – konfiguracja. Dodano 2 parametry w konfiguracji: “Ustawienia – Optymalizacja szybkości – Pamiętaj datę ostatniego wprowadzonego dokumentu w module FK i podpowiadaj na F3” oraz “Ustawienia – Optymalizacja szybkości – Pamiętaj datę ostatniego wprowadzonego dokumentu w module HM i podpowiadaj na F3”. Po ich włączeniu program będzie pamiętał datę ostatnio wprowadzonego dokumentu i podpowiadał ją podczas wprowadzania dokumentu, osobno dla modułów FK i HM.

  • Usprawniono mechanizm importu danych dla formularzy z arkusza kalkulacyjnego. Od teraz importowane komórki będą wyróżnione innym kolorem tła. Ponadto w komórkach z numerami wierszy pojawi się specjalny znacznik informujący, że komórki z tego wiersza będą importowane. Klikniecie w komórkę z numerem wiersza będzie powodowało zaznaczenie bądź odznaczenie danego wiersza do importu.

 

  • Dla formularzy “Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego” i “Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym” w polu “Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej” po kodzie pocztowym będzie dodawana nazwa poczty. Wartość będzie pobierana z aktualnych danych firmy, zakładka “5 Dane do PIT-ów, wydruków”, z pola “Poczta”.

FAQ

Dekretacja i księgowanie dokumentów

Rejestracja dokumentów

Split payment

Wzorzec planu kont

Wymiana danych lub import danych

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Operacje roczne

Sprawozdania

Zestawienia

Komunikaty

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by votes

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.