Finanse i Księgowość

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 11.2.360

Finanse-Księgowość

  • Dodano nowy mechanizm do księgowania wartości na dodatkowych analitykach wzoru planu kont. W pierwszej kolejności należy powiązać dodatkowe analityki ze wzorem, następnie w dekrecie wskazać skąd ma zostać pobrana wartość z dokumentu. Po wykonaniu dekretacji istnieje możliwość ręcznej edycji wartości.

 

  • Zestawienia – Zestawienia pozycji. Dodano nowe zestawienie „Zapisy kont wieloletnich”. Umożliwia ono wprowadzenie zakresu dat większego niż rok obrachunkowy. Sposób pobierania i prezentowania danych jest analogiczny jak w zestawieniu „Raport kont”.

 

Ponadto w zestawieniach „Raport kont” i „Zapisy kont wieloletnich usunięto zakładkę “Konto dla raportu” i dodano pole z tą samą nazwą na zakładce „Konto”.

 

  • Sprawozdania – Wzory – Wzory i formuły dla formularzy. W trybie edycji pozycji wzoru rozszerzono wybór dla pola Typ wzoru o wartość “7 – procedura definiowana”. Opcja ta umożliwia podpięcie procedury, która wyliczy wartość danej pozycji wzoru. Niezbędne parametry wejściowe dla procedury to: “Rok obrachunkowy”, “Waluta”, “Miesiąc”, “Pozabilansowe”, “Z dokumentów źródłowych”, “Wzór”, “Zestaw”; parametr wyjściowy: “Kwota”.

 

  • Dodano nową opcję “Blokowania” miesięcy FK. Opcja jest dostępna po włączeniu parametru w konfiguracji: “Ustawienia – System – Włącz obsługę blokad miesięcy FK”. Przy włączaniu tego parametru pojawi się informacja: “Uwaga! Domyślnie wszyscy użytkownicy mają przydzielone prawa w Module Administratora: Prawa\Firmy\…\Streamsoft\Finanse – księgowość\Operacje\Blokowanie miesięcy księgowych Prawa\Firmy\…\Streamsoft\Finanse – księgowość\Dokumenty\Edycja w zablokowanym miesiącu księgowym Czy na pewno zmienić wartość aktualnego parametru?”.Po włączeniu parametru oraz odpowiednim przydzieleniu praw w zablokowanym miesiącu użytkownik będzie mógł edytować dokumenty w module FK. Miesiąc w FK można zablokować w przypadku zamknięcia miesięcy w innych modułach bez wymogu zaksięgowania dokumentów.Zgodnie z tą opcją dodano również nowe prawo w module Administratora: Prawa\Firmy\Streamsoft\Finanse – księgowość\Dokumenty\Edycja w zablokowanym miesiącu księgowym.

 

  • Zmieniono parametr w konfiguracji: “Ustawienia – Księgowość – Ustawienia – Wyliczanie sald zgodnie z ustawieniem we wzorze planu kont parametru: “Aktywne/Pasywne”” na parametr czasowy. Od teraz można podać datę, od której ma obowiązywać parametr “TAK/NIE”. Program pozwala wskazać tylko pierwszy dzień danego roku obrachunkowego.

FAQ

Dekretacja i księgowanie dokumentów

Rejestracja dokumentów

Split payment

Wzorzec planu kont

Wymiana danych lub import danych

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Procedura One Stop Shop (OSS)

Operacje roczne

Sprawozdania

Zestawienia

Komunikaty

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by votes

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.