Dokumenty PKVAT służą do księgowania VAT kiedy jest on wykazywany w innym okresie niż dokument źródłowy. Wystawianie dokumentów PKVAT zależne jest od parametru w konfiguracji systemu: “Ustawienia – Księgowość – Ustawienia – Nie wystawiaj dokumentów PKVAT”.

Przy ustawieniu tego parametru na wartość „Nie” dokumenty PKVAT wystawiane są automatycznie po wskazaniu na dokumencie innego miesiąca VAT niż miesiąc księgowania. Dla przykładowego dokumentu widocznego na zrzucie poniżej PKVAT zostanie wystawiony w maju 2018.

 

Dokumenty PKVAT widoczne są w oknie dokumentów źródłowych w domyślnych grupach księgowych PK VAT Sprzedaż i PK VAT Zakup. Opcja „Pokaż dokument źródłowy” na tym oknie otwiera powiązany dokument źródłowy.

 

Dokumenty PKVAT wymagają odpowiedniego ustawienia definicji dekretacji. Na poniższych zrzut ekranu prezentowany jest przykład księgowania dokumentu źródłowego i PKVAT z wykorzystaniem konta przejściowego dla VAT do rozliczenia w następnym miesiącu.

 

Czy artykuł był pomocny?