Zestawienia okresowe w module Finanse i księgowość umożliwiają różne sposoby prezentacji danych wg walut. Poniższe przykłady prezentują różnice w działaniu tego parametru.

Każdy zapis walutowy na koncie księgowym jest automatycznie przeliczany na złotówki wg podanego kursu. Na pozycji księgowania widać w takiej sytuacji wartości w podanej walucie oraz złotówkach.

Zestawienie wygenerowane wg opcji „Wszystkie w PLN” generuje dane dla wszystkich walut prezentując je wg zapisów złotówkowych. Obrazują to przykłady na poniższych zrzutach ekranu.

Na poleceniu księgowania widnieją dwie pozycje. Jedna w walucie automatycznie przeliczona na złotówki wg podanego kursu oraz druga pozycja w PLN.

 

Po wygenerowaniu zestawienia wg opcji „Wszystkie w PLN” widoczne są na nim dane z obu pozycji a wartości są wyrażone w złotówkach.

 

Po wygenerowaniu zestawienia wg opcji „Tylko w złotych” widoczna jest na nim tylko pozycja wprowadzona w PLN zgodnie z nazwą tego parametru.

Po wygenerowaniu zestawienia wg opcji „EUR” widoczna jest na nim tylko pozycja wprowadzona w tej walucie i wartości są również wyrażone walutowo.

Czy artykuł był pomocny?