I Konto nierozrachunkowe

  • Dodanie syntetyki konta księgowego. Moduł Finanse i księgowość -> Wzorzec planu kont

 

  • Ustalenie i dodanie analityk (Opcja “Analityka rozrachunkowa” powinna być odznaczona) i podpięcie analityki nierozrachunkowej opartej na tym słowniku. Moduł Finanse i księgowość -> Słowniki -> Spis analityk planu kont

 

 

  • Dodanie konta we wzorach do bilansu lub rachunku zysków i strat. Moduł Finanse i księgowość -> Automaty -> Wzory

 

I Konto rozrachunkowe

  • Dodanie syntetyki konta księgowego. Moduł Finanse i księgowość -> Wzorzec planu kont

 

  • Ustalenie słownika rozrachunkowego (Opcja “Analityka rozrachunkowa” powinna być zaznaczona) i podpięcie analityki rozrachunkowej opartej na tym słowniku. Moduł Finanse i księgowość -> Słowniki -> Spis analityk planu kont

 

 

  • Stworzenie grupy rozrachunkowej i powiązania grupy z kontem księgowym. Grupa w opisie ma mieć wpisany numer syntetyki konta księgowego i wskazany rodzaj słownika rozrachunkowego. Dla rozrachunków z pracownikami zasugerować rozrachunki wewnętrzne. Moduł Finanse i księgowość -> Słowniki -> Słowniki systemowe -> Grupy rozrachunków. Moduł Finanse i księgowość -> Słowniki -> Powiązania grup rozrachunkowych

  • Przygotowanie dokumentów Kasa, Bank, Inne oraz zakupu/sprzedaży z nową grupą rozrachunkową jako grupą domyślną. (Przypisanie domyślnej grupy rozrachunkowej dla dokumentu spowoduje, że będzie ona na nim uwzględniona podczas jego dodania). W opisach dokumentów Kasa, Bank, Inne ma być podany numer syntetyki konta rozrachunkowego. Moduł Handlowo-Magazynowy/Rozrachunki/Finanse i księgowość – Słowniki – Definicje dokumentów

 

  • Dodanie konta we wzorach do bilansu Moduł Finanse i księgowość -> Automaty -> Wzory

Czy artykuł był pomocny?