System Prestiż umożliwia wysyłanie formularzy VAT-7 oraz VAT-UE do systemu eDeklaracje.
Przed rozpoczęciem wysyłania deklaracji, należy sprawdzić, czy komputer, na którym planujemy wykonać taką operację, ma aktywne połączenie z Internetem, jest na nim zainstalowane oprogramowanie do podpisu elektronicznego oraz jest dostępny kwalifikowany podpis elektroniczny.

Podpis dokumentu podpisem kwalifikowanym odbywa się za pomocą programów przeznaczonych do tego typu operacji.
Aby wysłać formularz (np. VAT-7) do systemu e-Deklaracje, należy w module Finanse i Księgowość wykonać następujące kroki:

W menu Sprawozdania-> Deklaracje -> VAT-7 dodać deklarację za wskazany miesiąc. Deklarację przed jej wysłaniem do systemu e-Deklaracje, należy zatwierdzić (klikając na ikonę <Zatwierdź>), a następnie kliknąć na ikonę <Wyślij do systemu e-Deklaracje>.

Po wybraniu opcji <Wyślij do systemu e-Deklaracji> system wyświetli okno na którym należy wskazać certyfikat podpisu kwalifikowanego a następnie ustalony nr PIN podpisu.

W przypadku korzystania z kilku podpisów kwalifikowanych, zmianę rodzaju podpisu należy poprzedzić wyczyszczeniem pola SH1 w konfiguracji (Ustawienia – Obsługa – Skrót SH1 używanego certyfikatu).

Wysłana deklaracja będzie widoczna na oknie spisu deklaracji VAT-7 (Sprawozdania-> Deklaracje -> VAT-7 ) na zakładce e-Deklaracje po włączeniu opcji <wyświetlanie szczegółów>.

Z tego miejsca użytkownik może pobrać oraz wydrukować UPO (Urzędowe poświadczenie odbioru) za pomocą opcji , . <Pobierz UPO>, <Drukuj UPO>.

Czy artykuł był pomocny?