Od wersji 15.3.370.49 systemy Streamsoft umożliwiają szybki i ergonomiczny podgląd dokumentacji dołączonej do dokumentu za pomocą wysuwanego panelu, znajdującego się po prawej stronie okna.

Panel podglądu dokumentacji

Opcja jest dostępna w modułach Handlowo-magazynowym oraz Finanse i Księgowość, w oknach zawierających dokumenty (sprzedaży, zakupu, magazynowe).

W celu podglądu załączonej dokumentacji należy w szczegółach okna ustawić się na jednej z zakładek:

  • Dokumentacja dla dokumentu
  • Dokumentacja dla pozycji dokumentu
  • KSeF (w przypadku włączonej obsługi Krajowego Systemu e-Faktur)

Sekcja podglądu dokumentu może funkcjonować w formie okna modalnego. Za pomocą opcji Pokaż w oknie podglądu system wyświetli odrębne okno, które użytkownik może przesunąć w dowolny obszar ekranu (np. na drugi ekran). Okno działa niezależnie, co pozwala na pracę w programie, np. przy edycji dokumentu, przy jednoczesnym podglądzie dokumentu.

System zapamiętuje ostatnie położenie okna dokumentu i przy kolejnym uruchomieniu opcji Pokaż w oknie podglądu wyświetli je w tym samym miejscu.

Automatycznie pokazuj dokumentację

Od wersji 16.2.372.26 możliwe jest automatyczne wyświetlanie okna dokumentacji przy podglądzie lub edycji dokumentu. Opcja Automatycznie pokazuj dokumentację dostępna jest w oknie edycyjnym dokumentu:

  • w module Handlowo-Magazynowym → menu dokumentu OpcjeDokument
  • w module Finanse i Księgowość → lewy dolny róg okna → menu dokumentu

Zaznaczenie opcji na jednym dokumencie spowoduje, że przy następnym uruchomieniu okna dowolnego dokumentu, system wywoła osobne okno podglądu załączonej dokumentacji.

W przypadku, gdy dokument posiada wiele dołączonych plików, system wyświetli je wg kolejności:

  1. z nagłówka dokumentu (zakładka Dodatkowe w oknie dokumentu) → jeśli nie ma:
  2. z pozycji dokumentu (zakładka Dokumentacja w oknie edycyjnym pozycji) → jeśli nie ma:
  3. plik KSeF (zakładka KSeF w oknie dokumentu) → jeśli nie ma – brak okna podglądu

Ustawienie parametru jest zapamiętywane w kontekście użytkownika osobno dla dokumentów HM i FK.

Okno podglądu dokumentacji działa niezależnie od okna dokumentu, można je przesunąć w dowolny obszar ekranu, a system zapamiętuje ostatnie ustawienie okna. Zamknięcie okna dokumentu powoduje automatyczne zamknięcie okna podglądu.

Czy artykuł był pomocny?