Standardowym ustawieniem modułu Finanse i księgowość przy dekretacji amortyzacji jest grupowanie zapisów na kontach księgowych. Pozwala to na ograniczenie liczby pozycji księgowych jednak może utrudniać analizę zapisów i porównanie danych z modułem Środków trwałych.

System umożliwia jednak w tym zakresie zapis analityczny bez grupowania na kontach księgowych. Przy odpowiednim ustawieniu każda pozycja księgowania może być opisana numerem inwentarzowym lub nazwą środka trwałego. Ułatwiając w ten sposób analizę zapisów i porównanie danych między modułami.

W celu wprowadzenia takiego ustawienia należy dodać nazwę lub nr inwentarzowy do opisu pozycji definicji dekretu. Definicje dekretu znajdują się w module Finanse i księgowość w sekcji Dokumenty – Definicje dekretów.

 

 

Na poniższych zrzutach ekranu prezentowane jest polecenia księgowania amortyzacji grupowane wg kont księgowych i księgowane analitycznie wg nazw i numerów inwentarzowych środków trwałych.

Czy artykuł był pomocny?