W wersji 348 systemu Streamsoft PRO/Prestiż umożliwiono import dokumentów z pliku „JPK_FA” (JPK Faktury). Opcja jest dostępna po włączeniu w konfiguracji parametrów:

 • „Ustawienia – Księgowość – Import – Obsługa importu JPK FA do bufora poleceń księgowania – TAK”.
 • “Ustawienia – Księgowość – Import – Import danych do poleceń księgowania standardowy”.

Po wprowadzeniu zmian, w module Finanse i Księgowość, w sekcji Dokumenty → Import danych do poleceń księgowania pojawi się opcja Import JPK FA

Przed importem paczki, w oknie importu JPK_FA należy zdefiniować nowy Konfigurator dla importu i ustawić w nim podstawowe informacje:

 • nazwę konfiguratora,
 • numer oddziału, z którego przyjmowana jest paczka,
 • miejsca sprzedaży/zakupu,
 • rodzaje dokumentów.

Po zdefiniowaniu konfiguratora, można przystąpić do dodania paczki, w tym celu należy wybrać ikonę Dodaj z JPK_FA i wskazać pliki JPK_FA o rozszerzeniu xml.

Po zaimportowaniu, w oknie pojawi się pozycja paczki, którą można edytować poprzez wybór ikony Pokaż pozycje lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+P:

Podczas edycji pozycji paczki jest możliwość ustawienia/poprawy parametrów takich jak:

 • Przedstawiciel handlowy,
 • Jednostka organizacyjna,
 • Zlecenie,
 • Typ dokumentu,
 • Datę dokumentu,
 • Miesiąc ewidencji VAT,
 • Miesiąc sprzedaży,
 • Nazwę kartoteki,
 • Kontrahenta.

W celu realizacji paczki należy wybrać ikonę Realizuj paczkę . Po realizacji powstanie wpis w menu Dokumenty → Import danych do poleceń księgowania → Import danych do poleceń księgowania standardowy a w rejestracji sprzedaży/zakupu zostaną dodane nagłówki dokumentów wraz z pozycjami.

Czy artykuł był pomocny?