CIT estoński a wymogi w zakresie sprawozdawczości finansowej

Kategoria: Finanse i Księgowość


Pomysł zrealizowany


Anna
Użytkownik systemu
03-12-2021, 13:01
Napisane przez: Anna

Na mocy art. 28d ust.2 w związku z art. 28d ust.1 pkt 2 podatku dochodowego od osób prawnych, podatnik opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. CIT-em estońskim) i obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych, od 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązany do wyodrębnienia w sprawozdaniu finansowym w kapitale własnym :
a) kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych odniesionych na kapitały, wypracowanych w latach opodatkowania ryczałtem, oraz
b) kwoty niepokrytych strat poniesionych w latach opodatkowania ryczałtem
– do roku wypłaty tych zysków lub pokrycia tych strat.

Podobnie zgodnie z art 7aa ust.1 pkt 2 ww. ustawy podatnik takiego wyodrębnienia będzie musiał dokonać również w sprawozdaniu finansowym w kapitale własnym na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Oznacza to więc, że obowiązek wyodrębnienia wspomnianych pozycji trzeba będzie wypełnić już w stosunku do sprawozdań finansowych za rok 2021 sporządzanych do końca marca 2022r.

Zwracam Państwa uwagę, aby ze względu na fakt dostosowania opcji programu do wymogów przepisów prawa, stworzyć taką możliwość przy najbliższej aktualizacji programu.

This post has received 2 votes up.

  • MajaBaczyk
   Pracownik Streamsoft
   09-02-2023, 11:19
   Napisane przez: MajaBaczyk

   Informuję, że od wersji 13.1.364.22 w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż jest dostępna deklaracja CIT-8E wraz z załącznikami, którą składają na zasadach tzw. ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński).

   Od wersji 14.1.365.38 dodano opcję umożliwiającą konfigurowanie własnych formularzy sprawozdań finansowych. Opcja zawiera standardowe formularze (m.in. Bilans, Rachunek zysków i strat), na bazie których użytkownik może wprowadzić indywidualne modyfikacje oraz daje możliwość utworzenia nowego formularza. W definicji znajdują się predefiniowane zestawy, które można kopiować. Zdefiniowane formularze wystawiane są z poziomu standardowych okien: Bilansu, RZiS itp.

   Powyższe zmiany w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż zostały wprowadzone celem umożliwienia wdrożenia w module finansowo-księgowym rozliczenia podatku dochodowego na zasadach ryczałtu (CIT estoński).

   • Odpowiedź ta została zmodyfikowana 1 rok, 3 miesięcy temu przez MajaBaczyk.

Zamknęliśmy temat, ponieważ ten pomysł został zrealizowany.
Nie możesz już dodawać komentarzy w tym wątku.