Program Streamsoft Prestiż zawiera bardzo dużo parametrów warunkujących sposób prezentacji i zakres pobieranych danych do zestawień dla kont. W celu przyśpieszenia wykonywania cyklicznych zestawień dla kont można zdefiniować własne z najczęściej wykonywanymi parametrami.

Zakres możliwości prezentacji i pobierania danych:

Własne parametry można określić w module Finanse i księgowość -> Zestawienia -> Zestawienia dla kont – definiuj -> Definiuj zestawienie.

W oknie „Zestawienia stałe definiowane przez użytkownika” definiujemy nowe zestawienia za pomocą ikony Dodaj (F3).

W oknie „Parametry zestawienia dla kont” należy wpisać nazwę oraz ewentualny opis:

Za pomocą przycisku „Ustaw parametry zestawienia” konfigurujemy parametry nowego zestawienia.

Po ustaleniu parametrów zapisujemy zestawienie, które będzie od tej pory widoczne w module Finanse i Księgowość -> Zestawienia -> Zestawienia dla kont – definiuj.

Przy następnych uruchomieniach danego zestawienia parametry zostaną ustawione automatycznie wg wcześniejszej definicji.

Czy artykuł był pomocny?