Wstęp

Od 2019 r. w przypadku aut wykorzystywanych zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych można odliczyć tylko 75% wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu.

Całość (100%) wydatków będzie można odliczyć tylko wtedy, gdy pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Podatnicy opłacający podatek dochodowy mają prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (tą samą co dla celów VAT). W przypadku braku ewidencji uznawane będzie, że podatnik wykorzystuje samochód do celów mieszanych i może zaliczać do kosztów tylko część wydatków. Rodzaj samochodu Rozliczenie podatkowe
Samochód używany wyłącznie w działalnościDo rozliczenia wydatków na taki samochód w KUP w całości jest wymagane, aby była prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT.
Samochód używany w działalności gospodarczej i w celach prywatnych (tzw. Użytek mieszany) Podatek może zaliczyć do kosztów podatkowych tylko 75% wydatków eksploatacyjnych. Wydatki związane z leasingiem takiego samochodu (rata leasingowa, opłata wstępna) nie będą objęte limitem 75% zaliczenia w koszty z zastrzeżeniem, że jeżeli w racie leasingu zawarte będą także opłaty eksploatacyjne, to ta część raty nie będzie objęta limitem 75%, a część finansowa raty będzie kosztem bez limitu.

 

Słownik samochodów służbowych

W związku ze zmianami w przepisach, w słownikach samochodów służbowych (Słowniki -> Samochody służbowe) dla każdego rodzaju kosztów wprowadzono nowe sekcje:

 • „Odliczanie VAT” – sekcja, w której określa się parametry umożliwiające prawidłowe procentowe odliczenie VAT dla rodzaju odliczonego i nieodliczonego VAT
 • „Dane podatkowe” – sekcja, w której określa się parametry umożliwiające prawidłowe wyliczenie kwot dla podatku dochodowego. Użytkownik do wyboru ma 4 możliwości: 100%, 75%, 0% oraz Dowolne. W przypadku samochodu wykorzystywanego zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych po wybraniu 75% w sekcjach Netto i VAT system pokazuje jaki procent danej kwoty zostanie wyliczony do wartości podatkowej oraz bilansowej (nieopodatkowanej). Gdy zostanie wybrany wariant „Dowolne” pola procentowe są do edycji, w pozostałych przypadkach wartości są narzucone przez program

 

Definicja dokumentu

Na definicji dokumentu (Słowniki -> Definicje dokumentów), na którym będziemy wprowadzać koszty samochodu służbowego należy zaznaczyć dwie opcje:

 • Wprowadzaj dane pozycjami
 • Obsługa rejestracji kosztów samochodu służbowego

 

Dokument kosztowy

W dokumencie zakupu (Dokumenty -> Rejestracja zakupu), w oknie pozycji dokumentu, dodano pola „Kwota podatkowa” oraz „Kwota bilansowa”. Domyślnie kwota netto pozycji przepisywana jest w pole kwota podatkowa. Jeżeli użytkownik potrzebuje zapis innych kwot może użyć opcji „Wymuś”. Pola te są niedostępne gdy do pozycji został podpięty samochód. Przy ewidencji samochodu służbowego są one automatycznie wyliczane wg parametrów podanych w słowniku samochodów.

Dotychczasowe okno „Koszt samochodu służbowego” rozbudowano o pola:

 • Brutto
 • Podatkowo
 • Bilansowo

Sposób wyliczeń pól jest wyświetlony na zielono

Wartość podatkowa i bilansowa są widoczne na dokumencie w nowo dodanych kolumnach „Wart.pod.”, „Wart.bil.”:

 

Dekretacja

Na pozycji dekretu dla zakupu dodano następujące zmienne:

 • Kwota podatkowa z pozycji,
 • Kwota bilansowa z pozycji,
 • Kwota podatkowa z dokumentu,
 • Kwota bilansowa z dokumentu.

Dodatkowo dodano możliwość wyciągnięcia nazwy samochodu z pozycji do opisu księgowego – zmienna „Nazwa samochodu”.

Przykład:

W Styczniu 2019 Przedsiębiorca poniósł wydatki związane z samochodem. Wydatki dotyczą kosztów Paliwa w kwocie 100 zł netto.

W systemie Streamsoft Prestiż w module Finanse i Księgowość dodajemy dokument zakupu a następnie po wybraniu kartoteki kosztowej wprowadzamy koszt. W kolejnym kroku zaznaczamy opcję: “Koszt samochodu służbowego”.

Po wybraniu opcji system wyświetli okno słownika samochodów na którym należy wskazać odpowiedni do poniesionego kosztu.

Po zapisaniu program przedstawi dokument z pozycjami oraz wartościami przeliczonymi wg ustawień na wybranym ze słownika samochodzie. Widoczna będzie kolumna z wartością podatkową oraz wartością bilansową. Ostatnią czynnością będzie zadekretowanie dokumentu.

Czy artykuł był pomocny?