Podczas dodawania pozycji słowników, które są wykorzystane w analitykach księgowych może pojawić się komunikat:


Komunikat wyświetlany jest kiedy numer wprowadzanej pozycji jest dłuższy niż ilość znaków wskazana w budowie analityki księgowej. W takiej sytuacji można w module Finanse i Księgowość → Słowniki → Spis analityk planu kont zweryfikować parametr „Na ilu znakach analityka”.

W tym oknie dla wybranej analityki można zwiększyć ilość znaków przewidzianą jej budowie. Numery kont księgowych opartych na tej analityce zostaną automatycznie rozszerzone o dodatkowe znaki.

Czy artykuł był pomocny?