System umożliwia rozliczenie należności lub zobowiązań w PLN dokumentami bankowymi lub kasowymi w innej walucie. W tym celu na walutowych dokumentach bankowych lub kasowych należy zaznaczyć znacznik „Rozl. w PLN” co jest widoczne na zrzucie poniżej.

 

Po przejściu do okna „Rozliczenia” system wyświetli nierozliczone dokumenty w walucie PLN.

 

W tym miejscu przypisujemy odpowiednią kwotę rozliczenia dla wybranych dokumentów i klikamy „Rozlicz”.

 

Dokumenty zostaną rozliczone wg wskazanej kwoty PLN.

 

Przy wystawianiu dokumentów w opisany powyżej sposób należy pamiętać o poprawnym ustawieniu definicji dekretacji. Służy do tego wartość „Kwota całego dok. (w wal. gdy rozl. w PLN)”. Dzięki temu księgowanie po stronie banku będzie zgodne z walutą rachunku bankowego a księgowanie po stronie rozrachunku nastąpi zapis w PLN.

Czy artykuł był pomocny?