Najczęstszym problemem przy analizie bilansu otwarcia kont księgowych na nowy rok są zapisy walutowe, które na pierwszy rzut oka wskazują na niezgodność pomiędzy bilansem zamknięcia roku poprzedniego i bilansem otwarcia nowego roku.

Przy generowaniu bilansu otwarcia system liczy saldo konta dla każdej waluty, dla której występują zapisy na danym koncie i przenosi je w osobnych pozycjach na bilans otwarcia. Wynika to z tego, że na koncie możemy mieć zapisy w różnych walutach i tylko w ten sposób można przenieść tę informację na nowy rok. Okno w module Finanse i księgowość -> Operacje -> Operacje roczne -> Wprowadzanie bilansu otwarcia/Przeglądanie bilansu otwarcia pokazuje więc techniczny zapis wymuszony strukturą obrotów w walutach z poprzedniego roku i przy analizie może to sugerować niezgodność przy porównaniu z bilansem zamknięcia.

Bilans otwarcia powinien być jednak analizowany z tego samego poziomu, z którego analizujemy bilans zamknięcia czyli z zestawiania sald i obrotów kont. W module Finanse i księgowość -> Zestawienia -> Zestawienia okresowe -> Stanów i obrotów kont -> możemy wygenerować zestawienie dla wybranych lub wszystkich kont i na otrzymanym oknie pod ikoną drukarki w polu „Zestaw” wybrać wydruk bilansu otwarcia, na którym mamy kolumny persalda dające nam prawidłowe porównanie z bilansem zamknięcia.

 

Jeżeli analiza bilansu otwarcia wykazuje obroty walutowe na kontach wynikowych, które zostały zamknięte na koniec poprzedniego roku to prawdopodobnie jest to związane z ustawieniem przeksięgowania na wynik finansowy. W takiej sytuacji należy zweryfikować czy na pozycji przeksięgowania jest wymuszenie wartości w PLN. Jeżeli opcja jest zaznaczona to przeksięgowanie przenosi zapisy jedynie złotówkowe pozostawiając na koncie salda walutowe. Należy odznaczyć tę opcję i ponownie wygenerować przeksięgowanie na wynik finansowy i bilans otwarcia lub ręcznie usunąć nieprawidłowe zapisy z bilansu jeżeli konta te nie wykazują sald złotówkowych na koniec poprzedniego roku.

Czy artykuł był pomocny?