Opcja korekt VAT ręcznych umożliwia wprowadzenie ręcznego zapisu korygującego wartości VAT w powiązaniu lub bez powiązania z dokumentem źródłowym. Korekta wprowadzona w ten sposób ma wpływ na rejestry i deklaracje VAT oraz jednolity plik kontrolny VAT.

Opcja dostępna jest w module Finanse i księgowość -> Dokumenty -> Korekty -> Korekty VAT – ręczne -> VAT Sprzedaż/VAT Zakup.

Dokumenty wprowadzamy za pomocą ikony Dodaj (F3).

Następnie mamy możliwość wyszukania dokumentu źródłowego, z którego zostaną przepisane wartości. Możemy również pominąć ten krok za pomocą opcji „Anuluj” i wystawić korektę bez powiązania z dokumentem źródłowym.

Na korekcie kwoty podajemy w sposób analogiczny do rejestracji zakupu lub sprzedaży. Wartości możemy wpisać w odpowiednich stawkach VAT na zakładkach odpowiadających rodzajowi rejestrowanej transakcji. Wprowadzenie danych w odpowiedniej zakładce ma wpływ na to, do którego pola deklaracji VAT zostanie przypisana podana kwota. Na jednym dokumencie możemy wpisać wartości na kilku zakładkach. System zsumuje ich wartości w sekcji „Razem VAT”.

Czy artykuł był pomocny?