Systemy Streamsoft umożliwiają korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT. Funkcjonalność stosowana jest w oparciu o art. 89a-89b ustawy o VAT, dotyczące mechanizmu prawnego określanego mianem ulgi za złe długi. Szczegółowy opis opcji oraz sposobu wystawiania dokumentów znajduje się w osobnej instrukcji:

Kontrola kosztów. Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

W przypadku, gdy konieczne jest wyksiegowanie podatku VAT z okresu zamkniętego lub z dokumentu wprowadzonego w innym systemie należy zastosować niestandardowy sposób wystawienia dokumentów. Poniżej przedstawiony został przykład wystawienia dokumentów oraz ich ujęcia w pliku JPK-V7.

Wyksięgowanie z VAT z zamkniętego okresu

Dokument wyksięgowania

W menu Dokumenty → Korekty → Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów znajduje się opcja Rejestr przeterminowanych dok. do wyksięgowania, która służy do wyboru dokumentów spełniających warunki ulgi za złe długi

Za pomocą opcji Dodaj Wyksięgowanie z VAT → należy wybrać dokument, z którego chcemy wyksięgować VAT.

Po wyborze przycisku Zapisz, należy przejść do menu kontekstowego dokumentu → Wyksięgowanie, Ponowne zaksięgowanie Dodaj dok. korekty kosztów/przychodów/VAT (Ctrl+F3)

Utworzony zostanie dokument korekty VAT: Naliczenie VAT do zakupu (NVatZak) lub Naliczenie Vat do sprzedaży (NVatSprz).

Edycja dokumentu korekty

Na powstałym dokumencie wyksięgowania, dostępnym w Dokumenty → Korekty → Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów → Korekty VAT zakup/sprzedaż, należy za pomocą opcji Popraw (F5) wyzerować na kwoty VAT.

Dokument ponownego zaksięgowania

W kolejnym kroku należy zaksięgować dokument ponownie: menu kontekstowe dokumentu → Wyksięgowanie, Ponowne zaksięgowanie Dodaj dok. ponownego zaksięgowania (Shift+Ctrl+F3). W oknie Kwota ponownego zaksięgowania należy wpisać kwotę, która ma zostać ponownie zaksięgowana.

Po zapisie okna powstanie dokument korekty VAT – Zwrot  Vat do zakupu (ZwVatZak) lub Zwrot Vat do sprzedaży (ZwVatSprz). Dokument jest  widoczny w korektach VAT zakup/sprzedaż, dostępnych w menu: Dokumenty → Korekty → Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów → Korekty VAT zakup/sprzedaż.

Ujęcie w JPK-V7

W deklaracji JPK_V7, po stronie podatku naliczonego uwzględniona zostanie kwota VAT z dokumentu ponownego zaksięgowania.

Wyksięgowanie z VAT dokumentu wprowadzonego w innym systemie

Istnieje możliwość dodania dokumentu wprowadzonego w innym systemie, który będzie można wyksięgować oraz ponownie zaksięgować w systemie Streamsoft z powodu wpłat. Wyksięgowanie z VAT dokumentów z BO rozrachunków dostępne jest w oknie: Dokumenty Bilans otwarcia należności i zobowiązań → menu kontekstowe (pod prawym przyciskiem myszy) Opcje dla wyksięgowania z VAT:

W oknie użytkownik ma możliwość wyksięgowania z VAT dokumentów z BO rozrachunków. W menu podręcznym (prawy klawisz myszy) dostępne jest podmenu Opcje dla wyksięgowania z VAT zawierające opcje:

  • Dodaj dokument dla wyksięgowania z VAT – umożliwia dodanie dokumentu, wg którego będzie można dodać wyksięgowanie i ponowne zaksięgowanie VAT (dodany dokument nie wchodzi do rozrachunków, nie podlega księgowaniu),
  • Usuń dokument dla wyksięgowania z VAT – umożliwia usunięcie dodanego dokumentu,
  • Pokaż dokument dla wyksięgowania z VAT – umożliwia podgląd dokumentu dodanego na cele wyksięgowania oraz ponownego zaksięgowania VAT.

Czy artykuł był pomocny?