Podczas księgowania dokumentów w systemie Streamsoft Prestiż może pojawić się komunikat:

Oznacza to, że dwa dokumenty źródłowe o takim samym numerze podlegają pod grupę księgową, która tworzy numer dokumentu księgowego na podstawie numeru dokumentu źródłowego. W takiej sytuacji należy stworzyć osobne grupy księgowe lub zmienić ustawienie nadawania numeracji w ramach istniejącej grupy. Ustawienie to można zmienić w module Finanse i Księgowość -> Słowniki -> Grupy księgowe -> Sposób grupowania dokumentów.

Problem może pojawiać się przy ustawieniu pobierającym numer z dokumentu źródłowego. Jeżeli zmienimy to ustawienie np. na „1 dokument źródłowy – 1 księgowy” dokumenty zostaną prawidłowo zaksięgowane i nadany zostanie im kolejny numer niezależnie od numeru dokumentu źródłowego.

Czy artykuł był pomocny?