System Streamsoft Prestiż umożliwia wprowadzanie dokumentów w zamkniętym miesiącu VAT. Opcja ta jest dostępna w module Finanse i księgowość oraz Handlowo-Magazynowy.

W module Finanse i księgowość należy wywołać menu pod prawym przyciskiem myszki w górnej części okna dokumentu rejestracji zakupu lub sprzedaży i zaznaczyć parametr „Pokaż wszystkie miesiące VAT”

Po zaznaczeniu tego parametru na liście miesięcy VAT pojawią się zamknięte miesiące, które będą oznaczone kolorem czerwonym.

Jeżeli wybierzemy miesiąc, który jest zamknięty w module Finanse i księgowość otrzymamy następujący komunikat:

Przy wskazywaniu innego miesiąca VAT niż miesiąc księgowania dokumentu system wystawia automatyczny dokument PKVAT, który pozwala na ujęcie we wskazanym miesiącu VAT odpowiednich wartości na kontach księgowych. Jeżeli ten miesiąc jest okresem zamkniętym w module Finanse i księgowość to PKVAT może zostać wyłączony z księgowania a użytkownik ręcznie wprowadzi zapisy na kontach poleceniem księgowania w innym wybranym okresie. Zgodnie z powyższym komunikatem możemy też od razu wskazać odpowiednią datę do wystawienia PKVAT.

Miesiąc VAT po takiej operacji otrzymuje status „Nieaktualny”. Taki status otrzyma również zatwierdzona wcześniej deklaracja VAT z tego miesiąca.

Dodatkowo w Słowniki -> Słowniki systemowe -> Rodzaje alertów możemy ustawić dla wskazanych osób lub stanowisk powiadomienia „Dezaktualizacja deklaracji VAT7” lub „Dezaktualizacja miesiąca VAT”. Po wystąpieniu takiej sytuacji użytkownik zostanie poinformowany ikoną oraz komunikatem.

 

W module Handlowo-Magazynowym opcja wskazania zamkniętego miesiąca dostępna jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na oknie „Wlicz dokument do ewidencji VAT”, które jest wywoływane w sekcji „Ustawienia” na zakładce zestawienia VAT.

Czy artykuł był pomocny?