W systemie Prestiż na potrzeby generowania jednolitego pliku kontrolnego umożliwiono określenie Szczególnych przypadków dokumentów. Są to dodatkowe informacje, które można dodać do dokumentu, a które wymagane są w specyfikacji pliku JPK.

Na potrzeby konfiguracji tych informacji utworzono nowy słownik. (Sprawozdania-> JPK -> Szczególne przypadki dokumentów).

Szczególne przypadki to zbiór 9 opisów dokumentów, które nie były wcześniej rejestrowane w systemie prestiż, a które wchodzą obecnie w skład informacji wysyłanych w jednolitym pliku kontrolnym.

Aby informacje te zostały zawarte w wygenerowanym pliku należy odpowiednio skonfigurować słownik przypadków obsługiwanych w firmie i wskazać je na dokumentach, na których wystąpiły.

Z ogólnej listy przypadków wybieramy tylko te zdarzenia, które dotyczą naszej firmy.

Dla każdej opcji dodano szczegółowe informacje, które objaśniają czego dotyczy dane zdarzenie i jak je poprawnie zdefiniować w systemie (niebieska ikona ze znakiem zapytania)

Po dodaniu opcji na listę szczególnych przypadków dostępnych w firmie pozycja ta będzie możliwa do wyboru przy wprowadzaniu dokumentów.

Jeżeli będzie wystawiany dokument w module HM i FK podlegający pod jeden ze szczególnych przypadków, to na zakładce inne w polu szczególne przypadki dokumentów można będzie wskazać właściwą pozycję z listy.

Dokument FK

Dokument HM

Szczególne przypadki dostępne są również z okna ograniczonej edycji dokumentu.

Czy artykuł był pomocny?