W pewnym zakresie system dopuszcza modyfikację konta księgowego, na którym występują obroty.

Jedną z możliwości jest rozbudowa o dodatkowy słownik analityczny. Opcja „Rozbuduj o analitykę” dostępna jest po prawym przyciskiem myszki na oknie planu kont. Opcja pozwala na dodanie kolejnego słownika analitycznego do istniejącego konta. Po jej wywołaniu system odpyta nas, na którą pozycję nowej analityki mają być przeniesione istniejące obroty i automatycznie przeniesie wcześniejsze zapisy.

Możliwa jest również rozbudowa pozycji istniejących na koncie słowników analitycznych. W tym celu należy pod prawym przyciskiem myszki na oknie planu kont wybrać opcję pokaż słownik dla analityki i wybrać numer analityki, która chcemy poprawić. Możemy również edytować słownik bezpośrednio w miejscu, w którym znajduje się w systemie. Jeżeli jest to słownik definiowany przez użytkownika to dostępny będzie w module Finanse i księgowość -> Słowniki -> Słowniki systemowe -> Rodzaje słowników. W tym miejscu możemy edytować pozycje słowników definiowanych.

 

 

Jeżeli słownik ma strukturę tabeli to bez problemu dodamy w nim nową pozycję o ile nie wyczerpaliśmy liczby znaków dostępnych dla tej analityki. Liczbę znaków można rozbudować w module Finanse i księgowość -> Słowniki -> Spis analityk planu kont.

Jeżeli słownik ma strukturę drzewiastą to możemy dodać nowe gałęzie lub rozbudować istniejące o ile nie zostały wcześniej wykorzystane. Dotyczy to również wykorzystania we wcześniejszych latach w module Finanse i księgowość oraz innych modułach. Np. pozycja słownika grupy kartotekowej wykorzystana wcześniej w module handlowo-magazynowym nie będzie dostępna do rozbudowy. W takiej sytuacji należy dezaktywować te pozycję słownika i dodać nową gałąź z innym numerem, którą będzie można rozbudować lub przygotować nowy słownik analityczny i zamienić z istniejącym.

Czy artykuł był pomocny?