Jeżeli po wykonaniu dekretacji dokument pozostaje niezadekretowany to należy wykonać następujące czynności:

  • Sprawdzić czy do definicji dokumentu przypisany jest domyślny schemat dekretacji.
    (Moduł Finanse i księgowość -> Słowniki -> Definicje dokumentu)

 

  • Sprawdzić czy schemat dekretacji posiada pozycje.

 

  • Sprawdzić czy wartość wskazana na pozycji definicji dekretu występuje na dokumencie. Np. jeżeli dekretowana jest wartość magazynowa to należy się upewnić, że taka wartość występuje na dokumencie. Wartości można szybko sprawdzić na oknie sum dokumentu lub na kolejnych zakładkach okna dokumentu przełączając się między nimi wskazanymi na poniższym zrzucie ikonami.

 

  • Sprawdzić czy na drugiej zakładce pozycji dekretu „Warunki / Wzór” nie występują dodatkowe warunki i czy pozycja spełnia te założenia. (Moduł Finanse i księgowość -> Dokumenty -> Definicje dekretów -> Pozycje Dekretów-> Pokaż/Popraw)

 

  • Jeżeli pozycja definicji dekretu ma wskazane konto księgowe wg powiązania to należy zweryfikować czy w danym powiązaniu jest odpowiednia pozycja wskazująca konto dla występującego w tej pozycji słownika. (Moduł Finanse i księgowość -> Słowniki -> Powiązania kont -> Pokaż/Popraw).

 

  • Analogicznie zweryfikować należy powiązanie grupy rozrachunkowej jeżeli w pozycji konto wskazane jest w ten sposób. (Moduł Finanse i księgowość -> Słowniki -> Powiązania grup rozrachunkowych).

Czy artykuł był pomocny?