Obsługa przeniesień rozrachunków służy do rozliczania kwot należności i zobowiązań z dokumentów, za które kontrahent dokonał płatności, np. kartą kredytowa, debetową, pobraniem pocztowym/kurierskim itp. Należność taka będzie uregulowana przez innego kontrahenta niż ten, który widnieje na dokumencie sprzedaży, dlatego kwota w rozrachunkach musi być przeniesiona na tego kontrahenta.

W celu obsługi przeniesień rozrachunków, należy postępować według poniższych kroków:

  • W pierwszej kolejności należy zdefiniować sposób płatności (Słowniki -> Słowniki dla dokumentów -> Sposoby płatności -> Dodaj (F3) -> Zakładka: 1 Podstawowe) uzupełniając nazwę płatności oraz wskazując rodzaj jako Przeniesienie (karta/pobranie).

 

  • Na zakładce 2 Obsługa przeniesień należy wskazać kontrahenta, na którego mają zostać przeniesione należności i zobowiązania i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

 

  • Po zdefiniowaniu sposobu płatności, należy utworzyć dokument sprzedaży lub zakupu, dodać do niego pozycje i kliknąć na przycisk Zamknij dokument, który spowoduje otwarcie okna Potwierdzenie dokumentu. W sekcji Inne rozliczenia powinno się wybrać za pomocą ikony Dodaj (F3), sposób rozliczenia dokumentu – Przeniesienie (karta, pobranie).

Po dodaniu rozliczenia, należy zatwierdzić dokument klikając na przycisk Zapisz.

Czy artykuł był pomocny?