W momencie zamykania miesiąca w module Handlowo – Magazynowym pojawia się komunikat dotyczący niezakończonych dokumentów, co uniemożliwia zamknięcie miesiąca.

W celu zamknięcia miesiąca oraz zakończenia dokumentów, należy kierować się według poniższych kroków:
Sprawdzenie czy został nadany numer zewnętrzny, gdyż jego brak jest najczęstszą przyczyną pojawienia się komunikatu  np. gdy meldunki oraz dokumenty magazynowe wystawiane są z datą wstecz, mimo iż są już wystawione dokumenty z datą obecną. W takich przypadkach należy:

  • wykonać edycję dokumentu oraz ponowne go zapisać,
  • poprawić meldunek jeżeli dokument pochodzi z operacji produkcyjnej,
  • sprawdzić ustawienia w menu Słowniki -> Definicje dokumentów HM -> np. Magazynowe -> prawy przycisk myszy -> Popraw – ustawienie parametru Podpowiadaj dodatkowy numer dokumentu. Istnieje możliwość, że pole to nie jest w ogóle zaznaczone lub było ustawione z numeracja np. od 1-9, a wszystkie te numery zostały użyte. Po wykonaniu ustawień należy ponownie poprawić dokument lub edytować meldunek.

Jeżeli dokument pochodzi z operacji produkcyjnej i ma już wystawiony numer wewnętrzny, a mimo wszystko widnieje jako niezakończony, można również próbować edytować meldunek.

W powyższym przypadku meldunek jest rozliczony, zlecenie jest zamknięte oraz została wykonana dekretacja dokumentów powiązanych.

W celu uniknięcia usuwania dekretów, otwierania zleceń i meldunków (operacje ryzykowne ze względu na możliwość zmiany danych) należy przejść do Dokumentów magazynowych -> PWP -> prawy przycisk myszy -> Podstawowe -> Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów -> Zapisz. Operacja ta pozwoli zakończyć dokument.

Czy artykuł był pomocny?