W systemie istnieje możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży do niezaakceptowanych dokumentów magazynowych.

W celu korzystania z tej opcji, należy zaznaczyć w definicji dokumentu Faktura do WZ (Słowniki
->Definicje dokumentów HM->Sprzedaż towarów handlowych-> Faktura do WZ -> prawy przycisk myszy -> Popraw -> Zakładka: 2 Dodatkowe
), odpowiednie parametry:

  • Dokument wymaga akceptacji,
  • Uzupełnianie niezaakceptowanych dok. WZ.

Należy pamiętać, iż tylko niektóre parametry są dostępne do edycji po powiązaniu Faktury do WZ z WZ.

Czy artykuł był pomocny?