System Streamsoft Pro/Prestiż, podczas tworzenia dokumentu MM- oraz dodawania i edycji pozycji na tym dokumencie, umożliwia określenie ceny brutto na sklep. Powoduje to narzucenie minimalnej ceny brutto danej kartoteki przy przerzutach międzymagazynowych.

Aby funkcjonalność ta była dostępna, należy:

  • W System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Dokumenty -> Edycja pozycji uruchomić opcję: Umożliwić na dokumencie MM poprawę cen wysyłanych na sklep

 

W definicji magazynu wskazać magazyn, do którego będą przerzucane towary (menu Słowniki -> Słowniki dla kartotek -> Magazyny -> Popraw -> na zakładce Przerzuty -> Dodaj ). W oknie Warunki przerzutu określić, która cena ma być wysyłana jako cena brutto oraz do jakiej ceny sprzedaży ma być ona przypisana.

 

  • Zdefiniować ceny, które będą cenami brutto w menu Słowniki -> Słowniki dla kartotek -> Definicje cen.

Po wprowadzeniu ustawień w wyżej opisanych punktach, program podczas tworzenia dokumentu MM- i dodania na nim pozycji, będzie umożliwiał podanie ceny dotyczącej przerzutu międzymagazynowego, a nie tylko ilości tak, jak przy podstawowych ustawieniach dla dokumentów MM-/MM+.

Czy artykuł był pomocny?