Podczas realizacji dyspozycji w module Logistyka magazynowa powstaje w powiązaniu dokument w module Handlowo – Magazynowym. Dla dokumentów wystawianych w systemie Streamsoft Prestiż operatorem jest aktualnie zalogowany użytkownik, widoczny w dolnym lewym rogu ekranu.

Na oknie dokumentów ten użytkownik zostanie wpisany w kolumnę Operator.

Operator realizujący dyspozycję jest określony na urządzeniu mobilnym (dolna część ekranu urządzenia mobilnego).  Może się zdarzyć, że dokumenty realizowane za pomocą urządzeń mobilnych będą posiadały innego operatora, niż ten wykonujący daną dyspozycję.

Najczęściej jest to użytkownik usługi REST (użytkownik systemu Streamsoft Prestiż widoczny w Module Administratora), który został wpisany w konfigurację.

Użytkownika tego można sprawdzić na dwa sposoby:

  • Sprawdzając plik server.ini w katalogu systemu Streamsoft Prestiż,
  • Uruchamiając program z poziomu wiersza poleceń z parametrem ‘-server /setup’ jak poniżej:

W celu przepisywania się operatora widniejącego na urządzeniu mobilnym należy zmienić odpowiedni parametr w Konfiguracji magazynu mobilnego:

Interfejs –> Tryb pracy aplikacji -> Przekazuj ID_UŻYTKOWNIK_REST do systemu, należy ustawić na wartość TAK.

Ważne jest aby ustawienie to zapisać.

Czy artykuł był pomocny?