Moduł Handlowo-Magazynowy

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 14.1.365

Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Dokumenty sprzedaży, zakupu i magazynowe zostały rozbudowane o opcję „Kopiuj dane dostawy (Ctrl+C)” dostępną na zakładce „Dostawa”. Za jej pomocą użytkownik może skopiować do schowka dane z sekcji dotyczącej informacji o dostawie: dane kontrahenta, oddział, adres oddziału, dane osoby kontaktowej, sposób i termin dostawy.

 

 •  Rozbudowano zestawienia: “Porównanie okresów – sprzedaż” i “Porównanie okresów – zakup”. W oknie parametrów zestawienia dodano sekcję “Rodzaj obliczania zmian wartości w okresie”.
  Umożliwia ona wybór metody obliczania wartości w kolumnach z procentowym porównaniem okresów:

  • Tempo zmian wartości w okresie – nowy sposób obliczeń, wartość ta jest domyślnie zaznaczona.
  • Dynamika zmian wartości w okresie – dotychczas stosowany sposób obliczeń

 

Okno zapamiętuje ostatnio wybraną wartość. Dodatkowo w nowej sekcji znajduje się przycisk “i”, który wyświetla okno z dodatkowymi informacjami o wzorach używanych w obliczeniach oraz przykładami obliczeń dla dwóch różnych rodzajów obliczeń. Informacja ta ma na celu wyjaśnienie w założeniach mechanizmów obliczeń dla poszczególnych metod. W zależności od wyboru rodzaju obliczania, zmianie ulegną też nagłówki kolumn z wartościami procentowymi na oknie tabeli, np.: “Zysk tempo zmian wg poprzed.”, “Zysk dynamika zmian wg poprzed.” itp.

 •  Rozbudowano funkcjonalność „Kontrakty z odbiorcami”. W konfiguracji systemu dodany został parametr “Ustawienia – Dokumenty – Edycja pozycji – Przenoszenie zmienionej nazwy kartoteki z kontraktu z odbiorcami na realizowany dokument”.

Aktywacja parametru spowoduje, że w przypadku zmiany nazwy kartoteki na pozycji kontraktu za pomocą opcji w menu kontekstowym „Zmień nazwę”, edytowana nazwa zostanie przeniesiona na dokument realizujący kontrakt.

 • Wprowadzono usprawnienie w działaniu zestawień proceduralnych oraz zestawienia „Stany magazynowe na dany dzień”. W konfiguracji systemu, w gałęzi „Optymalizacja szybkości” dodane zostały parametry:
  • Zestawienia stanów magazynowych na dzień oparte o tabelę tymczasową – domyślnie wartość ustawiona na NIE
  • Zestawienia proceduralne oparte o tabelę tymczasową – domyślnie wartość ustawiona na TAK

Umożliwiają one zmianę działania zestawień z dotychczasowych transakcji edycyjnych na metodę operowania na tabelach tymczasowych “global temportary table”. Zmiana ta znacznie usprawnia pracę użytkownikom, którzy przez długi czas operują na danych z ww. zestawień.

 

 • Dokumenty zakupu – Dodaj/Popraw – Realizuj zamówienie. Jeśli podczas wyboru zamówienia do realizacji, użytkownik wybierze jeden z wariantów:
  • Wybrane pozycje dokumentu
  • Wybrane pozycje wszystkich
  • Wybrane pozycje zaznaczonych

to na oknie wyboru pozycji pojawi się opcja “Dodawanie pozycji w pętli”.

Jej aktywacja oznacza, że naciśnięcie klawisza “Enter” na pozycji spowoduje zrealizowanie pozycji w tle, a następnie wyświetlenie okna edycyjnego powstałej pozycji. Jeśli pozycja zamówienia zostanie w pełni uzupełniona, to zniknie ze spisu możliwych do realizacji pozycji.

 

 • Na oknach dokumentów sprzedaży, magazynowych i zakupu, które zostały wywołane za pomocą opcji „Idź do” dodano opcje “Wyślij dokumenty do EDI” i “Pobierz dokumenty z EDI”.

 

 • Słowniki – Definicje dokumentów. Dla dokumentów z grupy “Zamówienia do dostawców” na zakładce “2 Dodatkowe” dodano parametr “Podczas realizacji pozycji zamówienia podpowiadaj ilość” z wartościami do wyboru “Ilość pozycji zamówienia” (wartość domyślna), “Ilość potwierdzoną pozycji zamówienia”. Nowy parametr będzie stosowany podczas realizacji pozycji zamówienia do dostawców – system opierając się o w/w parametr w definicji dokumentu zamówienia podpowie odpowiednią, możliwą do realizacji ilość.

FAQ

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Dokumenty sprzedaży, zaliczki

Dokumenty zakupu

Oferty od odbiorców i zamówienia od odbiorców

Magazyn i dokumenty magazynowe

Inwentaryzacja

Zestawienia

Spis kartotek magazynowych

Obsługa opakowań

Wymiana danych

INTRASTAT

Komunikaty

Wspólne

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by votes

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.