W systemie Streamsoft Prestiż istnieje możliwość fiskalizacji dokumentów walutowych, czyli wystawienie paragonu walutowego. Opcję dostosowano do drukarek fiskalnych, które umożliwiają fiskalizowanie tylko w PLN. Dlatego dokument fiskalny walutowy jest realizowany w następujący sposób:

  • Wartość brutto w walucie każdej pozycji jest przeliczana na PLN;
  • Następnie wyliczane są VAT i wartość netto.
  • Zestawienie VAT takiego dokumentu jest ustawione jako suma pozycji (suma kwot brutto pozycji, suma kwota VAT pozycji, suma kwota netto pozycji).

Strzałka zielona – wyliczenie kwot BRUTTO w PLN wg kursu
Strzałki niebieskie – wyliczenie VAT i NETTO w PLN
Strzałki czerwone – sumowanie BRUTTO, VAT i NETTO w PLN

Aby system umożliwił wystawienie paragonu walutowego należy włączyć opcje znajdują się w System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Drukarka fiskalna -> Ustawienia globalne -> Fiskalizacja dokumentów walutowych na TAK.

Kolejnym krokiem jest ustawienie na definicji dokumentu np. Paragonu aby można było wystawić go w walucie. Aby to zrobić należy wejść w Słowniki -> Definicje dokumentów HM i utworzyć nową definicję albo na już istniejącej definicji na zakładce 1 Podstawowe zaznaczyć opcję Dokument z dodatkową walutą.

Następną czynnością, którą należy wykonać jest odpowiednie zdefiniowanie kasy walutowej. Operator systemu będzie mógł rozliczyć dokument walutowy w przypisanej do niego kasie walutowej. Aby przypisać kasę do operatora należy wejść w Słowniki -> Słowniki Systemowe -> Operatorzy następnie na zakładce 6. Dane HM wybrać odpowiednią kasę.

Po odpowiednim skonfigurowaniu danych w programie można przejść do wystawienia dokumentu walutowego. W tym celu należy przejść do dokumentów sprzedaży i w standardowy sposób wystawić dokument na nowo utworzonej definicji dokumentu.

Paragon walutowy można rozliczyć w kasie walutowej analogicznie jak paragon w PLN. Użytkownik ma możliwość użycia opcji „Zapłata w kasie walutowej (Ctrl+W)”.

Po wybraniu opcji pojawia się dodatkowe okno z możliwości określenia sposobu przeliczenia waluty do PLN. Wybrany sposób jest zapamiętany i podpowiadany przy następnym użyciu.

Po rozliczeniu waluty, gdy użyto innego kursu w kasie niż kursu na dokumencie, pojawi się niezgodność kwoty PLN (kolumna kwota), spowodowane jest to różnicą kursową. Różnica kursowa nie będzie widoczna w oknie potwierdzenia podgląd możliwy jest tylko na oknie „Pokaż rozliczenia” w oknie dokumentów sprzedaży. Gdy kursy dokumentu i w kasie są zgodne w kolumnach „Kwota” i „Kwota wal.” będzie „0,00”.

Podgląd powstałej różnicy kursowej w oknie „Pokaż rozliczenia”

UWAGA!
Na wydruku paragonu walutowego drukowana jest dodatkowa informacja z wartością w walucie oraz kursem wskazanym na dokumencie. Dodatkowe informacje drukowane są tylko wtedy gdy drukarka obsługuje taką możliwość.

Czy artykuł był pomocny?