System Prestiż w momencie uzupełniania dokumentu magazynowego o typie PZ (Przychód Zewnętrzny) fakturą wykonuje tzw. przeszacowanie dostaw. Program w takim momencie wykonuje zawsze:

1. Rozchód dostawy na ilość, która pozostała, po cenie z dostawy.
2. Przyjęcie nowej dostawy na ilość rozchodowaną w pkt. 1.

Algorytm wykonywany na każdej pozycji FPZ:

Krok 1 – rozchodowanie pozostałej na magazynie ilości z dostaw przyjętych przez dokument PZ po cenie z PZ
Krok 2 – przyjęcie ilości rozchodowanej w kroku 1 po cenie z FPZ
Krok 3 – ewentualnym naliczeniu korekty kosztu własnego (jak była zmiana ceny i rozchody dostaw
z PZ)

Porównanie cen zakupu między dokumentami PZ→FPZ
System sprawdza czy wartość magazynowa z jaką przyjęto towar na magazyn dokumentem PZ jest równa wartości magazynowej z faktury do PZ (często dokumenty PZ wprowadzane są z ostatnią ceną zakupu). W przypadku gdy cena zakupu jest wyższa na fakturze niż na dokumencie PZ system dolicza różnicę wartości magazynowej na fakturze. np. na dokumencie PZ 100 sztuk po 2 zł netto daje 200 zł wartości magazynowej.

W momencie wprowadzania faktury okazuje się, że cena zakupu to 2,20 zł. W tym przypadku 100 sztuk po 2,20 zł daje wartość magazynową 220 zł. Na fakturze zostanie wykazana różnica wartości mag. między dokumentem PZ a fakturą czyli 220-200= 20 zł.

Może się okazać, że przed otrzymaniem faktury towar został rozchodowany np. dokumentem magazynowym WZ (Wydanie na Zewnątrz) bądź fakturą sprzedaży, rozchód z magazynu odbył się wg wartości magazynowej z PZ. W tym przypadku podczas uzupełniania dokumentu PZ fakturą System sprawdzi ile towaru rozchodowano i w jakiej wartości magazynowej oraz wykona korektę kosztu własnego, która będzie widoczna w kolumnie ‘kor. kosztu własnego’.np:

  • PZ 100 sztuk po 2 zł
  • WZ 5 szt w wartości magazynowej 5 szt po 2 zł tj. 10 zł
  • FPZ zmiana ceny na 2,20 zł
  • korekta kosztu własnego liczona 5*2,20 tj. 11 zł wartości magazynowej 11-10=1zł
  • Wartość magazynowa na poniższym przykładzie wynosi 19 zł ponieważ na magazynie pozostało już nie 100 sztuk a 95.

Napotkano przeszacowanie dostaw
Komunikat ten pojawia się podczas poprawy dokumentów sprzedaży lub dokumentów magazynowych rozchodowujących dostawy przyjęte przez dokument PZ.

Komunikat ten może się pojawić podczas próby usunięcia pozycji z dokumentu bądź próby zwiększenia bądź zmniejszenia ilości do rozchodu.

Proponowane rozwiązania
Na pozycji którą chcemy usunąć lub zmodyfikować ilość wybieramy CTRL+F2 Pokaż dostawy. System pokaże w tym momencie dokument PZ z jakiego pochodzi dostawa, który jest już uzupełniony fakturą. Zadaniem użytkownika jest odnalezienie tego dokumentu w oknie Dokumenty Magazynowe i sprawdzenie w szczegółach u dołu w zakładce Powiązania jakim dokumentem faktury został on uzupełniony. Następnie należy odnaleźć fakturę w oknie Dokumenty Zakupu, wejść do niej poprzez popraw i chwilowo usunąć z niej pozycje z PZ.

Dopiero wtedy będzie możliwość edytowania ilości na dokumentach rozchodu. Po wykonanej operacji należy przywrócić pozycje na fakturze do PZ.

Czy artykuł był pomocny?