System Streamsoft Prestiż umożliwia dodawanie na dokumentach zamówień od odbiorców pozycję ze słownika z edycją ceny oraz ilości. Opcję można włączyć wchodząc na dokumencie zmówienia w Menu kontekstowe -> Organizacja danych -> Sposób dodawania pozycji -> ”Ze słownika z edycją ceny, ilości i dodaniem po zamknięciu”.

Po uruchomieniu opcji przy dodaniu pozycji pojawi się okno wyboru magazynu, z którego będą dodawane pozycje. Następnie pojawi się okno słownika kartotek, którego obsługa przypomina obsługę arkusza kalkulacyjnego:

System umożliwia poruszanie się pomiędzy komórkami za pomocą myszy lub klawiszy kierunkowych klawiatury (strzałek). Dodatkowo można użyć skrótów klawiszowych HOME i END, które ustawią kursor na pierwszej lub ostatniej kolumnie: Ctrl+HOME ustawi kursor na pierwszym wierszu, analogicznie Ctrl+END ustawi kursor na ostatnim wierszu.

Kartoteki mogą być wyszukiwane za pomocą wpisania Indeksu bądź Identyfikatora w aktualnie podświetlonej komórce. Dane za pomocą których będą wyszukiwane kartoteki zależą od kolumny w której się znajduje wybrana komórka.

Kolumny “Ilość”, “Bonifikata”, “Cena Netto jedn.”, “Cena Brutto jedn.” są polami dostępnymi do edycji. Wpisanie wartości w pole “Ilość” spowoduje pobranie i wyliczenie wszystkich danych takich jak cena, wartości netto, brutto. Uwzględnione zostaną przy tym umowy z kontrahentem i promocje.

Dodatkowo w konfiguracji znajduje się parametr odpowiedzialny za dodanie kolumny z ceną z cennika określanego na kontrahencie. Parametr znajduje się w System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Dokumenty -> Zamówienia -> Wymuś dodanie kolumny z ceną z cennika określonej na kontrahencie przy wprowadzaniu pozycji “Ze słownika z edycją ceny i ilości i dodaniem po zamknięciu”. Włączenie tego parametru spowoduje dodanie ceny sprzedaży ustawionej na kontrahencie na zakładce 4 Warunki zakupu i sprzedaży.

Kolejna kolumna dostępna do edycji to “Cena uzgodniona”, w której za pomocą „Spacji” bądź kliknięciem prawym przyciskiem myszy w komórkę dodajemy znacznik. Zaznaczenie tej komórki spowoduje, że po zamknięciu okna słownika, pozycje zostaną dodane z wpisanymi przez użytkownika cenami/bonifikatą, w przeciwnym wypadku zostaną podpowiedziane ceny z kartoteki. Dodatkowo komórka “Cena uzgodniona” automatycznie zostanie włączona, jeśli użytkownik zmieni wartość komórek “Cena netto jedn.”, “Cena brutto jedn.” lub “Bonifikata”.

 

 

Zamknięcie okna słownika za pomocą klawisza „Enter” bądź ikony Zapisz i zamknij spowoduje właściwe dodawanie pozycji do bazy danych, bez tego etapu pozycje nie zostaną zapisane – należy mieć to na uwadze przy automatycznym wylogowaniu, czy braku połączenia z serwerem bazy danych.

 

Przy dodawaniu pozycji może się zdarzyć, że pewne indeksy nie zostaną zaczytane, ponieważ np. dana kartoteka nie posiada wymaganego stanu, wszystkie te informacje znajdą się w raporcie wyświetlanym po dodaniu pozycji.

Czy artykuł był pomocny?