W ramach rozwiązań Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. obowiązywać będzie czasowa obniżka stawek VAT na towary wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż umożliwiają grupową zmianę stawek VAT dla kartotek oraz przeliczenie cen sprzedaży.

Uwaga!

W celu prawidłowego działania systemu w zakresie poniżej opisanych zmian konieczna jest aktualizacja systemu Streamsoft Prestiż i Streamsoft Pro do wersji 11.0.358.45 oraz wykonanie następujących czynności:
1. Zmiana stawek VAT na kartotekach – czynność można wykonać przed dniem 1 lutego 2022 roku
2. Przeliczenie cen w zależności od rodzaju – czynność tę należy wykonać przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu 1 lutego 2022 roku:

  • Cennik rodzaju Brutto (Uwaga! Brak wykonania odpowiednich działań dla Cennika Brutto grozi konsekwencjami, w tym naliczaniem nieprawidłowej ceny sprzedaży! Należy zapoznać się ze szczegółami w pkt. 2)
  • Cennik rodzaju Netto
  • Przeliczenie cen kartotek – Spis kartotek magazynowych

1. Zmiana stawek VAT na kartotekach

Dla kartotek objętych zmianą stawki VAT należy wprowadzić nową stawkę obowiązującą od 01.02.2022 r. Modyfikację tę można wykonać za pomocą grupowej operacji dostępnej pod prawym przyciskiem myszy: Podstawowe – Operacje grupowe – Grupowe ustawienie danych – zakładka 2 Cechy, Grupy, Stawki VAT.

W sekcji Stawka VAT należy wybrać odpowiednią stawkę oraz określić datę jej obowiązywania.

Uwaga!
Zaznaczenie w powyższym oknie opcji Przelicz ceny sprzedaż nie jest zalecane. Operacja ta powinna zostać wykonana w kolejnym etapie, jako osobne działanie.

2. Przeliczenie cen

Operację przeliczenia cen i cenników należy przeprowadzić w dniu obowiązywania stawki VAT i przed rozpoczęciem sprzedaży. Zmian tych należy dokonać w menu: Słowniki – Słowniki dla kartotek – Definicje cen.
Ze względu na rodzaj cennika należy zastosować odpowiedni sposób wykonania przeliczenia:

  • Cennik rodzaju Brutto

W przypadku, gdy stawka VAT jest zmniejszana, tj. stawka 5% jest zmieniana na 0% to na czas przeliczenia ceny należy zmienić rodzaj ceny na Netto.

Uwaga!

Bez zmiany rodzaju cena Brutto zostanie przypisana do kartoteki jako cena Netto, czego konsekwencjami będzie:

  • nieprawidłowa cena sprzedaży
  • inna wartość zysku dla danego towaru
  • po zakończeniu okresowej obniżki stawek VAT nie będzie możliwe przywrócenie cen Netto obowiązujących przed obniżką.

Dopiero po zmianie rodzaju należy zastosować przeliczenie cen, a następnie zmienić ponownie rodzaj cennika na Brutto.
Przykład prawidłowego przeliczenia cenników po zastosowaniu rodzaju Netto:

  • Cennik rodzaju Netto

W przypadku cenników rodzaju Netto nie jest konieczne dokonywanie zmian w definicji cen, a wykonanie operacji przeliczenia cen nie pociąga za sobą ryzyka wygenerowania błędnych cen sprzedaży.

  • Przeliczenie cen kartotek – Spis kartotek magazynowych

Operację należy wykonać przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu 01.02.2022 r. Opcja dostępna jest w menu pod prawym przyciskiem myszy: Podstawowe – Operacje grupowe – Przeliczanie cen sprzedaży
W wywołanym oknie należy zaznaczyć sposób przeliczania cen Według aktualnych stawek VAT:

Czy artykuł był pomocny?