W systemie Streamsoft Prestiż istnieje możliwość samodzielnego tworzenia rozszerzonych analiz w zakresie sprzedaży oraz zakupu, które pomocne są w procesie podejmowania decyzji. Zaawansowane analizy umożliwiają wielopoziomowe grupowanie wyników, a ponadto pozwalają dokonać w prosty sposób szybkiej oceny sprzedaży i zakupu, z możliwością zaprezentowania danych na wykresie oraz porównania danych z różnych okresów działalności.

W celu utworzenia zestawienia pozycji dokumentów sprzedaży lub zakupu, należy wybrać w menu Zestawienia -> Zaawansowane analizy -> Zaawansowana analiza sprzedaży/zakupu, a następnie w oknie filtru danych określić z jakiego okresu mają być wyświetlane dane oraz uzupełnić pozostałe wartości, wybierając z listy rozwijanej poszczególnych pól, sposób ich filtrowania.

Po kliknięciu na przycisk Ok wyświetli się okno Analizy sprzedaży/zakupu (przy pierwszym uruchomieniu zestawienia, będzie to standardowa tabela, zdefiniowana w programie).

Istnieje możliwość modyfikowania takiego zestawienia w dowolny sposób, za pomocą opcji znajdujących się w menu kontekstowym (prawy przycisk myszy):

Widok:

 • Kolumny w tabeli – pozwala określić oraz zapisać, jakie kolumny mają być wyświetlane w danym zestawie kolumn. Operator może zdefiniować dziesięć zestawów, które będą wyświetlały tylko takie kolumny, które są potrzebne do analizy. Dostępne kolumny podzielone są wg grup, natomiast po kliknięciu na ikonę , będą one posegregowane alfabetycznie.

 

 • Zestawy kolumn w tabeli – pozwala na przełączanie się pomiędzy wybranymi zestawami kolumn.
 • Pole grupowania – umożliwia grupowanie danych wg wybranej kolumny lub kolumn. Po zaznaczeniu tej opcji, na oknie zestawienia wyświetli się pasek grupowania, na którym należy, za pomocą metody „przeciągnij i upuść”, przesunąć wybrane nagłówki kolumn, wg których mają być pogrupowane dane.

 

 • Paski podsumowań – opcja umożliwia wyświetlenie podsumowania ogólnego zestawienia oraz podsumowania każdej z utworzonych grup, które może być zawsze widoczne lub widoczne po rozwinięciu danej grupy.

 

 • Zwiń /Rozwiń – opcje te dostępne są dla tabeli, w której dane są pogrupowane wg wybranej kolumny. Umożliwiają one szybkie rozwinięcie oraz zwinięcie danych wszystkich grup.
 • Wygląd – opcja ta umożliwia zmianę wyglądu zestawienia na inne niż ustawiony domyślnie. Przykładowo poniżej przedstawiono zestawienie mające wygląd: Office 2011.

Export – za pomocą tej opcji istnieje możliwość eksportowania danego zestawienia do plików w formatach: Excel XP/2003, Excel 2007, HTML, XML oraz TXT.

Po utworzeniu zestawienia istnieje możliwość przeanalizowania jego danych liczbowych na wykresie (przełączając się na zakładkę Wykres), który również w dowolny sposób można modyfikować:

 • Kliknięcie na ikonę , pozwala na zmianę rodzaju wyświetlonego wykresu.
 • Wybranie przycisku Dostosowywanie wykresu powoduje wyświetlenie okna, w którym:
  • na zakładce Serie można ustalić, które serie będą wyświetlane na wykresie, wg której serii sortowane będą dane oraz czy będą one przedstawione rosnąco, czy malejąco (ikona )

 

 

na zakładce Opcje można określić szczegóły wyglądu wykresu, np. położenie legendy.

 

 • Jeżeli dane w tabeli zostały pogrupowane wg przynajmniej jednej kolumny, to wybierając określoną grupę, na wykresie można zobaczyć analitykę dotyczącą tylko tej grupy.

 

 • Klikając na ikonę Export można wyeksportować utworzony wykres do pliku w formacie: Excel XP/2003, Excel 2007, HTML oraz XML.

Dodatkowo w oknie zestawienia istnieje możliwość zmiany parametrów zawartych w tym zestawieniu (po kliknięciu na ikonę Okno parametrów zestawienia ), a także filtrowania danych wg określonych warunków (po kliknięciu na ikonę Ustal filtr).

Czy artykuł był pomocny?