W systemie Streamsoft Prestiż istnieje możliwość samodzielnego tworzenia rozszerzonych analiz w zakresie sprzedaży oraz zakupu, które pomocne są w procesie podejmowania decyzji. Zaawansowane analizy umożliwiają wielopoziomowe grupowanie wyników, a ponadto pozwalają dokonać w prosty sposób szybkiej oceny sprzedaży i zakupu, z możliwością zaprezentowania danych na wykresie oraz porównania danych z różnych okresów działalności.

W celu utworzenia zestawienia pozycji dokumentów sprzedaży lub zakupu, należy wybrać w menu Zestawienia -> Zaawansowane analizy -> Zaawansowana analiza sprzedaży/zakupu, a następnie w oknie filtru danych określić z jakiego okresu mają być wyświetlane dane oraz uzupełnić pozostałe wartości, wybierając z listy rozwijanej poszczególnych pól, sposób ich filtrowania.

Po kliknięciu na przycisk Ok wyświetli się okno Analizy sprzedaży/zakupu (przy pierwszym uruchomieniu zestawienia, będzie to standardowa tabela, zdefiniowana w programie).

Istnieje możliwość modyfikowania takiego zestawienia w dowolny sposób, za pomocą opcji znajdujących się w menu kontekstowym (prawy przycisk myszy):

Widok:

 • Kolumny w tabeli – pozwala określić oraz zapisać, jakie kolumny mają być wyświetlane w danym zestawie kolumn. Operator może zdefiniować dziesięć zestawów, które będą wyświetlały tylko takie kolumny, które są potrzebne do analizy. Dostępne kolumny podzielone są wg grup, natomiast po kliknięciu na ikonę , będą one posegregowane alfabetycznie.

 

 • Zestawy kolumn w tabeli – pozwala na przełączanie się pomiędzy wybranymi zestawami kolumn.
 • Pole grupowania – umożliwia grupowanie danych wg wybranej kolumny lub kolumn. Po zaznaczeniu tej opcji, na oknie zestawienia wyświetli się pasek grupowania, na którym należy, za pomocą metody „przeciągnij i upuść”, przesunąć wybrane nagłówki kolumn, wg których mają być pogrupowane dane.

 

 • Paski podsumowań – opcja umożliwia wyświetlenie podsumowania ogólnego zestawienia oraz podsumowania każdej z utworzonych grup, które może być zawsze widoczne lub widoczne po rozwinięciu danej grupy.

 

 • Zwiń/Rozwiń – opcje te dostępne są dla tabeli, w której dane są pogrupowane wg wybranej kolumny. Umożliwiają one szybkie rozwinięcie oraz zwinięcie danych wszystkich grup.
 • Wygląd – opcja ta umożliwia zmianę wyglądu zestawienia na inne niż ustawiony domyślnie. Przykładowo poniżej przedstawiono zestawienie mające wygląd: Office 2011.

Export – za pomocą tej opcji istnieje możliwość eksportowania danego zestawienia do plików w formatach: Excel XP/2003, Excel 2007, HTML, XML oraz TXT.

Po utworzeniu zestawienia istnieje możliwość przeanalizowania jego danych liczbowych na wykresie (przełączając się na zakładkę Wykres), który również w dowolny sposób można modyfikować:

 • Kliknięcie na ikonę, pozwala na zmianę rodzaju wyświetlonego wykresu.
 • Wybranie przycisku Dostosowywanie wykresu powoduje wyświetlenie okna, w którym:
  • na zakładce Serie można ustalić, które serie będą wyświetlane na wykresie, wg której serii sortowane będą dane oraz czy będą one przedstawione rosnąco, czy malejąco (ikona)

 

 

na zakładce Opcje można określić szczegóły wyglądu wykresu, np. położenie legendy.

 

 • Jeżeli dane w tabeli zostały pogrupowane wg przynajmniej jednej kolumny, to wybierając określoną grupę, na wykresie można zobaczyć analitykę dotyczącą tylko tej grupy.

 

 • Klikając na ikonę Export można wyeksportować utworzony wykres do pliku w formacie: Excel XP/2003, Excel 2007, HTML oraz XML.

Dodatkowo w oknie zestawienia istnieje możliwość zmiany parametrów zawartych w tym zestawieniu (po kliknięciu na ikonę Okno parametrów zestawienia), a także filtrowania danych wg określonych warunków (po kliknięciu na ikonę Ustal filtr).

Czy artykuł był pomocny?