Aby możliwy był eksport danych z modułu Handlowo – Magazynowego do modułu Finanse i Księgowość należy:

  • W Module Administratora ustawić firmę jako oddział (menu Słowniki>Firmy>Popraw >w polu Oddział: wybrać Oddział).

  • W module Handlowo – Magazynowym, w zakładce Operacje okresowe → Eksport danych do poleceń księgowania, utworzyć paczki dla danych grup dokumentów (poprzez Dodaj ). Istotne znaczenie ma zakres dat, gdyż po utworzeniu pierwszej paczki nie ma już możliwości poprawienia daty.

 

  • Pod prawym klawiszem myszy na utworzonej paczce należy użyć opcji Wyślij dane (plik zostanie zapisany w katalogu, który jest wskazany w menu System→ Konfiguracja→ Ustawienia→ Katalogi→ Katalog poleceń księgowania).

Czy artykuł był pomocny?