W sytuacji gdy paragon został błędnie rozliczony i zamiast wskazania rozliczenia w kasie zapłata powinna nastąpić za pomocą karty, należy zmienić typ rozliczenia paragonu z dokumentu kasowego (KP), na rozliczenie w terminalu płatniczym (TP). W celu przeprowadzenia takiej zmiany, należy wykonać następujące operacje:

  • Przejść do dokumentów sprzedaży i spisać numer paragonu, którego rozliczenie należy poprawić.

Ważne: Należy zwrócić uwagę na miejsce sprzedaży, z którego został wystawiony dokument oraz spisać numer nieprawidłowo rozliczonego dokumentu wraz z datą wystawienia. Data dokumentu ma o tyle istotne znaczenie, że jeżeli okaże się, iż w terminalu płatniczym (Moduł Rozrachunki -> Dokumenty -> Terminal płatniczydata otwarcia aktualnego wyciągu jest już późniejsza niż data dokumentu, to paragonu nie będzie można rozliczyć w terminalu w dniu, w którym został on wystawiony – czyli z datą wstecz. Wówczas w takiej sytuacji można rozliczyć paragon w terminalu z datą rozliczenia aktualnie otwartego raportu.

  • Ustawić się na wskazanym dokumencie sprzedaży, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Podstawowe, a następnie Pokaż rozliczenia:

 

  • Spisać numer dokumentu kasowego, zwracając uwagę na kod KG, który jest identyfikatorem kasy, w której pojawiło się rozliczenie: 1/KG/2019 i skasować to rozliczenie w tym oknie (klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Usuń spłatę lub za pomocą ikony)

Uwaga: Kasując rozliczenie z tego poziomu usunięte zostanie jedynie powiązanie z paragonem, sam dokument kasowy dalej będzie widniał w kasie.

 

  • W kolejnym etapie należy przejść do modułu Rozrachunki –> Dokumenty -> Kasa

Na podstawie spisanego numeru kasowego dokumentu 1/KG/2019 można zidentyfikować, w której kasie znajduje się rozliczenie – Kasa główna

Uwaga: Jeżeli okaże się że program nie pozwoli usunąć dokumentu kasowego, bo raport, z którego pochodzi rozliczenie został zamknięty, to należy go otworzyć . W tym celu należy zalogować się do programu za pomocą hasła serwisowego i odblokować parametr w Konfiguracji umożliwiający otworzenie raportów kasowych wstecz (menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Rozrachunki -> Kasa, Bank, Inne -> W kasie dopuszczaj kilka otwartych raportów), parametr należy zmienić tylko na czas usunięcia dokumentu kasowego, po jego wykasowaniu powinno się przywrócić poprzednie ustawienie parametru w konfiguracji.

Ze spisu dostępnych dokumentów należy odszukać dokument kasowy nr 1/KG/2019 i go usunąć. Z racji tego, że powiązanie dokumentu kasowego z paragonem usunięte zostało w punkcie 3 instrukcji, to w polu opis rozliczenia nie ma już powiązania z numerem paragonu sprzedaży, widnieje jedynie opis – Rozliczenie.

Dokument kasowy zmienił status z Rozliczonego na ANULOWANY.

 

  • W kolejnej części poprawiania rozliczenia należy przejść do terminala płatniczego (moduł Rozrachunki > Dokumenty > Terminal płatniczy), w którym należy rozliczyć paragon nr 6/2019.

Program ustawi się na aktualnie otwartym wyciągu terminala płatniczego, w którym można rozliczać dokumenty. W tym przypadku data otwarcia terminala pokrywa się z datą dokumentu sprzedaży, należy więc wybrać opcję – Rozlicz dokument.

Ze spisu dokumentów nierozliczonych należy odszukać numer paragonu 6/2019 i zatwierdzić wybór za pomocą ikony

Program otworzy okno z rozliczeniem dokumentu, na którym należy wskazać Zamknij dokument.

 

  • Na końcu powinno się zweryfikować czy rozliczenie zostało poprawnie powiązane z paragonem. W tym celu należy przejść do dokumentów sprzedaży i sprawdzić rozliczenie paragonu ustawiając się na nim, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Podstawowe -> Pokaż rozliczenia. Typ rozliczenia został zmieniony z KP na TP.

Czy artykuł był pomocny?