Od wersji 11.0.358.37 systemu Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż zostały uzupełnione o słownik aktualnie obowiązujących kodów.

W przypadku korygowania dokumentów uwzględnianych w INTRASTAT mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy kodem rodzaju transakcji na korekcie i dokumencie korygowanym. Skutkować to może powstaniem niezgodności w wartościach deklaracji.

W celu poprawnego wygenerowania deklaracji przygotowano skrypty naprawcze dostępne do pobrania w poniższych linkach:

W zależności od posiadanej wersji programu należy zastosować jeden z wariantów rozwiązania:

1. Dla programu w wersji 11.0.358.50 lub niższej

Należy pobrać i zapisać ww. skrypty w wybranej lokalizacji, mogą one zostać uruchomione podczas pracy w programie – nie ma konieczności wylogowania użytkowników.
Następnie należy uruchomić je zgodnie z poniższą instrukcją:

1. W Module Administratora, w menu Administracja należy wybrać opcję Uruchamianie skryptu

 

2. W oknie Uruchamianie skryptu należy wskazać bazę, dla której zostanie on zastosowany. Skrypt jest przeznaczony wyłącznie dla baz firmowych. W przypadku posiadania kilku baz, należy go uruchomić osobno dla każdej z firm.

 

3. Następnie w polu Skrypt należy wskazać plik skryptu naprawczego. Za pomocą przycisku strzałki wywołane zostanie okno, gdzie należy wskazać lokalizację pobranych skryptów oraz wybrać plik Napr_Dev-15520.csql. Skrypty uruchamiane są pojedynczo, do uruchomienia drugiego pliku konieczne będzie powtórzenie tego kroku.

 

4. Wskazany skrypt należy uruchomić za pomocą przycisku Uruchom.

 

Poprawne wykonanie skryptu zostanie zakończone komunikatem:

 

5. Czynności opisane w punktach 3 i 4 należy powtórzyć w celu uruchomienia skryptu Napr_DEV-15520_Nagl.csql.

 

6. Po uruchomieniu obu skryptów program będzie zaczytywał aktualne kody rodzajów transakcji na nowo wystawione dokumenty oraz zaktualizuje kody na dokumentach już wystawionych.

2. Dla programu w wersji 11.0.358.51

Należy pobrać i zapisać w wybranej lokalizacji tylko skrypt o nazwie Napr_DEV-15520_Nagl.csql.
Następnie należy uruchomić go zgodnie z punktami 1-4 opisanymi w rozdziale 1 Dla programu w wersji 11.0.358.50 lub niższej.

Z uwagi na to, iż wykonanie aktualizacji do wersji programu 11.0.358.51 spowodowało ustawianie aktualnych kodów rodzajów transakcji na nowo wystawianych dokumentach, konieczne jest uruchomienie skryptu Napr_DEV-15520_Nagl.csql w celu zmiany kodów na dokumentach istniejących już w systemie.

Czy artykuł był pomocny?