Moduł Handlowo-Magazynowy

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 9.1.353

Handlowo-Magazynowy

 • Menu Zestawienia – Obroty według kartotek – Obroty według kartotek dla dokumentów magazynowych. Dodano kolumnę “Kontrahent”.

 • Menu Słowniki – Słowniki dla dokumentów – Warunki dostaw wg Incoterms 2000/2010. Zmieniono nazwę słownika na “Warunki dostaw wg INCOTERMS 2020” oraz zaktualizowano warunki dostaw i opisy w całym systemie w związku z modyfikacją reguł określających warunki sprzedaży towarów INCOTERMS 2020.

 

 • Menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – wybrana definicja dokumentu – Popraw – zakładka 5 Formularze – wybrany formularz Popraw – zakładka 2 Opcje. Dodano możliwość drukowania danych kontaktowych (domyślny email, domyślny telefon) dla przedstawiciela handlowego, operatora prowadzącego oraz osoby kontaktowej kontrahenta. W tym celu wprowadzono trzy nowe paramenty standardowego formularza wydruku:
  • Drukuj dane kontaktowe przedstawiciela handlowego (dostępne jeśli zaznaczono parametr “Drukuj przedstawiciela handlowego”),
  • Drukuj dane kontaktowe osoby kontaktowej (dostępne jeśli zaznaczono parametr “Drukuj dane miejsca dostawy”),
  • Drukuj dane kontaktowe operatora prowadzącego (dostępne jeśli zaznaczono parametr “Drukuj dane operatora prowadzącego”).

Uwaga: Powyższe parametry są dostępne tylko dla nowego wyglądu formularza (parametr “Nowy wygląd formularza” na zakładce 1 Podstawowe).

 

 • Wprowadzono następujące zmiany podczas wystawiania dokumentów WZ oraz PZ na magazynie konsygnacyjnym:
  • przy wystawieniu dokumentu WZ/PZ system automatycznie będzie ustawiał kontrahenta zdefiniowanego dla magazynu konsygnacyjnego. Do tej pory system działał w ten sposób tylko w przypadku, gdy dokument był przerzutem konsygnacyjnym, tzn. w tle powstawał dokument PZ na magazynie docelowym.
  • przy zapisie dokumentu WZ/PZ system zweryfikuje, czy kontrahent zdefiniowany dla magazynu konsygnacyjnego jest taki sam jak na dokumencie. Jeśli będzie inny, to system wyświetli komunikat ostrzegający:

FAQ

Dokumenty sprzedaży, zaliczki

Dokumenty zakupu

Oferty od odbiorców i zamówienia od odbiorców

Magazyn i dokumenty magazynowe

Inwentaryzacja

Zestawienia

Spis kartotek magazynowych

Obsługa opakowań

Wymiana danych

INTRASTAT

Komunikaty

Wspólne

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by votes

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.