System Streamsoft Prestiż umożliwia tworzenie kompletów w module Handlowo-Magazynowym. Aby rozpocząć pracę z kompletami, należy ustawić odpowiednie parametry w konfiguracji programu:

  • W menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> System włączyć parametr: Obsługa kompletów.
  • W menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Dokumenty -> Edycja dokumentu włączyć parametr: Komplet podliczać zawsze jako suma podpozycji. Powoduje to, że wartość kompletu nie jest rozdzielana według wartości magazynowej z WZ, tylko jako suma pozycji. Dzięki tej opcji dodane podpozycje usługowe również będą miały wartość.

W menu Słowniki -> Spis kompletów należy dodać za pomocą ikony Dodaj kartotekę kompletu, a na zakładce Składniki komponentu dodać do niej części składowe kompletu.

W celu dodania kompletu na dokument należy w menu Magazyn -> Dokumenty magazynowe utworzyć Wydanie na zewnątrz, a następnie w oknie edycji dokumentu, w menu kontekstowym, wybrać opcję Pobierz pozycje -> Pobierz pozycje wg składników kompletu <Ctrl+Alt+K>.

W menu Sprzedaż -> Dokumenty sprzedaży należy utworzyć Fakturę do WZ i wybrać na niej komplet za pomocą kombinacji klawiszy <Ctrl+F3>. Następnie należy dodać za pomocą klawisza <F3> , w oknie Uzupełnij dokumenty ilościowe zaznaczyć parametr Przyjąć pozycje WZ jako podpozycje kompletu i po naciśnięciu klawisza <Ok> wskazujemy odpowiedni dokument WZ.

 

Program umożliwia również dodanie kompletu bezpośrednio na fakturę sprzedaży, bez wystawiania dokumentu magazynowego WZ. Aby dodać komplet na fakturę sprzedaży, należy podczas edycji faktury, w menu kontekstowym, wybrać opcję Pobierz pozycje -> Pobierz pozycje wg składników kompletu <Ctrl+Alt+K>.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość, aby na fakturach nie były wykazywane pozycje kompletu. Pozycje te nie będą wykazywane, jeżeli w menu Słowniki -> Definicje dokumentów -> Sprzedaż towarów handlowych -> Faktura do WZ -> Popraw -> zakładka Formularze -> Wydruk standardowy -> Popraw -> zakładka Opcje zaznaczony będzie parametr Nie drukuj podpozycji kompletu.

UWAGA !
Opcję Nie drukuj podpozycji kompletu należy zaznaczyć przed wystawieniem dokumentu, ponieważ dotyczy ona nowo wystawionych dokumentów.

Czy artykuł był pomocny?