W sytuacji, gdy dostawca nie dostarczy towaru w żądanym terminie, towar posiada wady, jest niezgodny z próbką i nie posiada właściwości opisanych na opakowaniu, jego ceny są niezgodne z cenami katalogowymi oraz z otrzymaną ofertą, otrzymany towar stanowi jedynie część zamówienia itd., firma zwraca towar dostawcy. Aby zwrócić towar dostawcy, należy odpowiednio skonfigurować aktywność określonych dokumentów oraz w odpowiedniej kolejności je wystawić.

Dokumenty w systemie Streamsoft Pro/Prestiż, należy wystawiać w następujący sposób:

  • W menu Zakup → Dokumenty zakupu → Dodaj należy wystawić fakturę, którą przyjmuje się towar na stan.
  • W menu Magazyn → Dokumenty magazynowe → Dodaj należy utworzyć Zwrot towaru dostawcom, na którym należy wskazać zwracany towar (w ten sposób zdejmowane są stany).
  • W kolejnym kroku mamy do wyboru utworzenie jednego z dwóch dokumentów:
    • W menu Zakup → Korekty zakupu → Dodaj należy wyszukać wystawiony wcześniej dokument zakupu oraz kliknąć na nim dwa razy lewym klawiszem myszki. Ze spisu dostępnych dokumentów należy wybrać Uzupełnienie ZD, a następnie kliknąć na ikonę Dodaj . Należy wybrać dokument magazynowy, który został wcześniej wystawiony/zatwierdzony wybór i zamknąć dokument poprzez kliknięcie na przycisk Zamknij dokument (zamknięcie dokumentu bez żadnych pozycji).

Dokument ten należy wystawić w momencie, gdy towar nie zostaje zwrócony i chcemy skorygować rozrachunki.

    • W menu Magazyn → Korekty magazynowe → Dodaj należy wskazać dokument ZD, do skorygowania. Na każdej pozycji, która zostaje zwrócona należy użyć opcji Popraw i w polu Korekta wskazać ilość przyjętego towaru ze znakiem minus („-„).

W przypadku, gdy nie jest aktywna w programie definicja potrzebnego dokumentu, wówczas należy w menu Słowniki → Definicje dokumentów wybrać odpowiedni dokument, kliknąć na ikonę Popraw (np. Zakup towarów handlowych → Uzupełnienie ZD → Uzupełnienie ZD → Popraw ), a następnie na zakładce Podstawowe zaznaczyć parametr Aktywny oraz wpisać liczbę większą od zera w polu Nr w wyborze dokumentów na pozycji.

W oknie edycyjnym formularza wydruku na zakładce Opcje dodano nową opcję Drukuj pozycje uzupełnienia ZD. Nowa opcja domyślnie jest włączona. Dostępna jest wyłącznie dla uzupełnień ZD. Gdy opcja jest włączona na wydruku uzupełnień ZD będą wypisane pozycje dokumentów zwrotu towaru dostawcom, których dane uzupełnienie dotyczy. Gdy opcja jest wyłączona program nie wydrukuje tabeli pozycji.

Program umożliwia również wykonanie zestawień dla dokumentów ZD.
W menu Zestawienia → Zestawienia dla dokumentów zwrotu do dostawcy można wybrać:

  • Zestawienie uzupełnionych dokumentów ZD,
  • Zestawienie uzupełnionych dokumentów ZD,

Czy artykuł był pomocny?