Celem zmiany znaków (liter) dla stawek VAT dla drukarki fiskalnej, należy wprowadzić odpowiednią  konfigurację w systemie. Ścieżka do ustawień w module Handlowo-Magazynowym:
Zakładka System → Konfiguracja → Drukarka fiskalna → Ustawienia stanowiska.

Zakładka System → Konfiguracja → Drukarka fiskalna → Ustawienia stanowiska.

Następnie dwuklikiem myszy lub opcją pod prawym przyciskiem “popraw F5” należy wybrać „Podstawowe ustawienia drukarki fiskalnej”.

W oknie ustawień drukarki fiskalnej należy wybrać przycisk „Znaki stawek VAT

Wywołane okno umożliwia ustawienie/zmianę znaków stawek VAT, które drukarka fiskalna rozpoznaje za pomocą wskazanego znaku literowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, które weszło w życie 1 maja 2019, znaki stawek VAT wysyłanych na drukarkę fiskalną powinny mieć oznaczenia jak poniżej

Wprowadzone zmiany należy zapisać, a następnie uruchomić ponownie system.

Czy artykuł był pomocny?