System Streamsoft Prestiż umożliwia wykorzystanie opakowań zbiorczych wraz z kodami EAN. Funkcjonalność ta przedstawiona jest na przykładzie sprzedaży towarów w opakowaniach i rozliczaniu stanów magazynowych w sztukach (np. zgrzewka wody mineralnej).
Aby umożliwić sprzedaż danego towaru wg kodów EAN z uwzględnieniem opakowań zbiorczych, które po zaczytaniu kodu czytnikiem automatycznie zaktualizują stan jednostkowy na kartotece towarowej, należy:

  • Włączyć obsługę opakowań w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → System → Obsługa opakowań.
  • Włączyć obsługę listy kodów EAN dla jednej kartoteki w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Kartoteki magazynowe → Kody EAN → Sposób edycji kodów EAN.
  • W menu Słowniki → Słowniki dla kartotek → Opakowania zbiorcze dodać pozycję z opakowaniem, np. zgrzewka wody mineralnej.

 

  • W oknie Spis kartotek magazynowych (menu Słowniki), podczas edycji danych wybranej kartoteki, np. woda mineralna, na zakładce Opakowania w sekcji Zbiorcze dodać pozycję opakowania zbiorczego, np. zgrzewka wody mineralnej.

 

  • Na zakładce Kody EAN dodać kod EAN dla pojedynczej sztuki towaru oraz kod EAN dla opakowania zbiorczego.

Czy artykuł był pomocny?