Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie ze zmieniającymi się przepisami, wszystkie faktury z datą sprzedaży 1 lipca 2020 r. i późniejszą, muszą posiadać pozycje z aktualnymi stawkami VAT.

Jeżeli sprzedaż następuje w wyniku realizacji zamówień od odbiorców zarejestrowanych w systemie przed tą datą, należy kierować się poniższymi wskazówkami dotyczącymi okresu przejściowego i zaleceniami umożliwiającymi wystawienie dokumentów z odpowiednimi stawkami VAT.

1.  W słownikach kartotek magazynowych oraz spisie usług po zmianie stawki VAT należy wykonać przeliczenie cen sprzedaży wg aktualnych stawek VAT korzystając z opcji dostępnej pod prawym przyciskiem myszy Podstawowe-> Operacje grupowe –> Przeliczanie cen sprzedaży -> Według aktualnych stawek VAT.

2. Dla zamówień od odbiorcy wprowadzonych przed datą 1 lipca 2020 r. należy uruchomić załączony skrypt SQL, który zweryfikuje parametr z definicji zamówienia „Pozwól na zmianę stawki VAT dla kontrahenta UE”, a następnie w razie potrzeby zmodyfikuje dokument w taki sposób, że zostanie on zrealizowany wg aktualnie ustawionych stawek VAT dla pozycji.

Instrukcja uruchomienia skryptu:
Należy uruchomić Moduł Administratora menu Administracja -> Uruchomienie skryptu -> Firmy (wskazać bazę, w której skrypt ma zostać uruchomiony).

UWAGA!
W trakcie wykonywania powyższych czynności żaden z użytkowników nie może być zalogowany do modułu Handlowo-Magazynowego.

3. W wersji 8.0.349.122 i wersji 8.1.350.80 skrypt SQL będzie wgrany automatycznie, a więc czynności z punktu 2 nie będą już konieczne.

4. UWAGA! Jeżeli w Streamsoft Prestiż w menu: “Ustawienia – Dokumenty – Zamówienia – Przepisz stawki VAT podczas realizacji zamówienia od odbiorców dla kontrahentów spoza UE” parametr jest ustawiony na TAK, należy pamiętać, że podczas realizacji zamówień od odbiorcy wystawionych przed datą 1 lipca 2020 r., na fakturze VAT trzeba dokonać zmiany stawki VAT wg aktualnie obowiązującej.

Link do skryptu: ftp://ftp.streamsoft.pl/programy/napr_ZamOdbZmianaVatUe_P1PL.csql

Czy artykuł był pomocny?